Show simple item record

dc.contributor.advisorVis, Svein Arild
dc.contributor.authorBerger, Tonje Friborg
dc.date.accessioned2018-02-02T07:42:59Z
dc.date.available2018-02-02T07:42:59Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.description.abstractFormålet med studien var å undersøke hvilken oppfattelse barn har av det norske barnevernet. Et spørreskjema ble utviklet basert på intervjuer med tre saksbehandlere i barneverntjenesten. Spørreundersøkelsen ble delt ut til 204 deltakere, hvorav 141 var 5. klasseelever og 63 var 9. klasseelever. For å undersøke barns oppfattelse av barnevernet, ble deltakerne bedt om å ta stilling til 30 utsagn på en fem punkts likert-skala. Utsagnene er gruppert i fem ulike skalaer hvor målsetningen er å finne ut noe om (i) barns oppfattelse av omsorgsovertakelse, (ii) barns oppfattelse av barnevernets hjelperrolle, (iii) barns oppfattelse av foreldres holdninger til barnevernet, (iv) barns oppfattelse av barnevernet generelt og (v) barns oppfattelse av barnevernets nødvendighet. Av hele utvalget har 17 % en negativ oppfattelse av barnevernet. Resultatene indikerer at jenter har en mer positiv oppfattelse av det norske barnevernet enn gutter. Elever i 5. klasse har en mer positiv oppfattelse av barnevernet enn 9. klasseelever. Resultatene viser også at 25 % av utvalget oppfatter foreldrenes holdninger til barnevernet som negative.Barnevernets kommunikasjonsstrategier fremstiller tjenestens oppdrag. Et av målene er at alle barn skal vite at barnevernet finnes. Da resultatene indikerer at flere barn sitter med en feilaktig eller negativ oppfattelse av barnevernet er det nødvendig med informasjonsformidling om tjenesten. Dette har betydning fordi barns oppfatning av barnevernet kan påvirke hvilken innstilling barn har til samarbeid med barnevernet og om barn selv vil melde fra ved behov for hjelp fra tjenesten.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12077
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3980
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectbarns oppfattelseen_US
dc.subjectutviklingen_US
dc.subjectkommunikasjonsstrategieren_US
dc.subjectlegitimiteten_US
dc.titleBarns oppfattelse av det norske barnevernet. En spørreundersøkelse blant norske 5.- og 9. klasseeleveren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)