Show simple item record

dc.contributor.authorRavna, Øyvind
dc.date.accessioned2007-11-26T10:09:04Z
dc.date.available2007-11-26T10:09:04Z
dc.date.issued2007-05
dc.description.abstractThe land consolidation court was designated as an appraisement court in cases related to reindeer husbandry through the act of February 23, 1996 no. 8 on changes in the reindeer husbandry act and land consolidation act. Assessment of fence maintenance as regulated by the reindeer husbandry act section 26 was included. The provision is, according to the preparatory work, intended to harmonize the regulation of fence maintenance in reindeer husbandry and in farming. In practice the provision has proved to be of little practical applicability and reindeer owners continue to bear stricter responsibility for damage to farmland than sheep farmers, for example. The article points out that reindeer owners could make greater use of the husbandry act’s section 26 and that there is a need for information about the provision. De lege ferenda some changes in the legislation are proposed that would harmonize the reindeer owners’ responsibility in practice with that of the farmers.en
dc.description.abstractJordskifteretten ble gjennom lov nr.8/1996 skjønnsrett i reindriftssaker. Dette omfattet bl.a. gjerdeholdsskjønn etter reindriftsloven § 26. I henhold til forarbeidene er lovbestemmelsen ment å harmonisere gjerdeholdsreglene for reindriften med de alminnelige reglene for gjerdehold. Den var også ment å bidra til å harmonisere erstatningsansvaret for skade forårsaket av rein og husdyr. Lovbestemmelsen har imidlertid fått liten praktisk anvendelse, og reindriftsutøveres erstatningsansvar synes fortsatt å være tyngre enn det som eksempelvis gjelder for småfeholdere. I artikkelen blir det påpekt at reineiere i større grad burde anvende reindriftsloven § 26 tredje ledd, og at det er en behov for informasjon om regelen. De lege ferenda påpekes noen forslag til lovendringer som vil lede til harmonisering av skadeansvar mellom reineiere og bufeholdere. I ny reindriftslov vedtatt 15. juli 2007 er bestemmelsen flyttet til § 69 første ledd, uten at det er gjort noen realitetsendring.en
dc.format.extent561832 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.issn0047-3278
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1236
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1051
dc.language.isonoben
dc.publisherFagbokforlageten
dc.relation.ispartofseriesKart og plan 67(2007) nr. 2, s. 88-100en
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en
dc.subjectreindeer husbandryen
dc.subjectrules governing compensatory damagesen
dc.subjectappraisementen
dc.subjectassessment on maintaining fencesen
dc.subjectreindriftsretten
dc.subjecterstatningen
dc.subjectgjerdeholden
dc.subjectskjønnen
dc.titleGjerdehold til støtte for reineiers driveplikt etter reindriftsloven § 26 tredje ledden
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record