Show simple item record

dc.contributor.authorRavna, Øyvind
dc.contributor.authorReiten, Magne
dc.date.accessioned2007-11-29T11:52:33Z
dc.date.available2007-11-29T11:52:33Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractDen norske stat har valgt varierende domstolsordninger for å avklare rettsforhold i utmark og høyfjell. Disse har vært så vidt forskjellige at det ikke kan utelukkes at dette kan ha hatt innflytelse på resultatet. Finnmarksloven inneholder det siste eksemplet på en slik ordning hvor rettsforhold, herunder det samiske urfolkets «rett til land og vann», skal avklares etter modell av tidligere dømmende kommisjoner. I denne artikkelen vil de varierende ordningene bli belyst. Det vil også bli satt fokus på hvorfor jordskiftekandidatene og jordskifterettene, som gjennom henholdsvis utdanning, praksis og lovgivning har en spesialkompetanse i ordning av slike rettsforhold, ikke i større grad er blitt involvert i slikt arbeid. Avslutningsvis påpeker forfatterne at «utmarksdomstoler» sammensatt av både juristen, jordskiftekandidaten og lekfolk, ville sikret så vel samfunnet som grunneierne avgjørelser med bred faglig tyngde.en
dc.descriptionI: Øyvind Ravna(red.)(2007):"Areal og eiendomsrett". Universitetsforlaget, Oslo, s. 483 - 510en
dc.format.extent2112118 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn9788215010069
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1239
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1056
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en
dc.subjectjordskifteretteneen
dc.subjectUtmarkskommisjonen for Nordland og Tromsen
dc.subjectHøyfjellskommisjonenen
dc.subjectrettsutgreiingen
dc.subjectgrensegangen
dc.subjectFinnmarkskommisjonenen
dc.subjectsamiske rettsforholden
dc.subjectdomstolens saklige kompetanseen
dc.titleGrensegang og rettsavklaring i utmark og høyfjellen
dc.typePeer revieweden
dc.typeChapteren
dc.typeBokkapittelen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record