Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Sted og historie. Bidrag til en filosofisk forståelse av fortellingen 

  Nesset, Sigmund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1975)
  .
 • Anerkjennelse, status og identitet. En diskusjon av Nancy Frasers teori om anerkjennelse 

  Stensen, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
  Stensen drøfter i denne oppgaven Nancy Frasers teori om anerkjennelse: statusmodellen av anerkjennelse. Å være underkjent betyr i denne teorien å være hindret fra å kunne delta på like vilkår i samfunnet av kulturelle ...
 • From Care Ethics to Care Politics. Toward a Political Notion of Care 

  Dassler, Tim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-14)
  This thesis is an investigation into the notion of care and what role it can play for developing a concept of the political based on care. It is a systematic attempt to lay a foundation and sketch out the premises and ...
 • PALS i lys av utilitarismen og kantianismen. 

  Hanssen, Levi Ottar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-24)
  En moralfilosofisk undersøkelse av PALS.
 • I theoria og praxis. Immanuel Kant om teorien det høyeste gode, innen etikk og religionsfilosofiens praksis 

  Thoresen, Paul Viktor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
  I denne thesis følger vi Immanuel Kants, 1724 – 1804, konstruktive utvikling av konseptet det høyeste gode, Höchstes Gut, i form av transcendent teoretisk idé og videre i kraft av immanent praktisk ideal, innen en total ...
 • Den frie vilje. Den menneskelige viljes plassering i våre handlinger – ut fra den vestlige filosofi. 

  Mørtsell, Erik Leo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
  Har mennesket fri vilje? Dette har spørsmålet har vært diskutert fra antikken frem til i dag. Denne oppgaven har tittelen Den frie vilje – Den menneskelige viljes plassering i våre handlinger – ut fra den vestlige filosofi. ...
 • «Denne verden er viljen til makt - og intet utenom!» : Nietzsches viljesbegrep og dets relasjon til Schopenhauers metafysikk 

  Landgaard, Stian M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-10-28)
  SAMMENDRAG Mitt forehavende i denne masteroppgaven er å komme til en bedre forståelse av «viljen til makt» innen Nietzsches filosofi. I 1883 lanserer han denne ideen som et alternativ til Schopenhauers begrep om viljen ...
 • Nietzsche and Spinoza: From Ontology to Ethics 

  Jacobsen, Kim André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-25)
  What do two of the most widely recognized modern philosophers, Friedrich Nietzsche and Benedictus de Spinoza, have in common? One would believe that they were quite different, as Nietzsche famously wrote “God is dead”, ...
 • Å bøye seg med vinden: En diskusjon av tre forskjellige aspekter av et ansvar for å motarbeide globale klimaendringer 

  Mällberg, Kristoffer S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-02)
  Oppgaven fokuserer på diskusjonen rundt et ansvar for å motarbeide de globale klimaendringene. Jeg diskuterer hvem som kan være innehaver av et slikt ansvar, hvordan ansvaret bør fordeles mellom disse innehaverne, og hvordan ...
 • Selvfortapelse 

  Andersen, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-29)
  Oppgaven tar for seg selvfortapelse som fenomen, dens mulighetsbetingelser og hvilke forhold som må ligge til rette for å unngå å bli oppslukt i fellesskapet. Den teoretiske basis ligger hovedsaklig hos Kierkegaard, Sartre ...
 • Rettferdig fordeling : ressursforvaltning i helsevesenet 

  Andersen, Haldis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
  Oppgaven tar for seg hvordan en kan komme fram til en rettferdig fordeling av ressurser i helsesektoren. Aristoteles ' rettferdighetssyn blir brukt som et utgangspunkt for en mulig tilnærming til hva rettferdighet er. ...
 • Epistemologi og epistemologi-kritikk 

  Breivik, Jens (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-04)
 • Time and space in special relativity : a critique of the realist interpretation 

  Andersen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
  The concepts of time and space as they are treated in the realist interpretation of Einstein's theory of Special Relativity are investigated and found wanting in coherence. The theoretical basis of what constitutes a valid ...
 • Kants viljesorienterte etikk 

  Nilsen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-11)
  Som tittelen tilsier, dreier denne avhandlingen seg om viljesbegrepet i Kants etikk, samtidig som den representerer en kritikk av den gjengse bestemmelsen av Kants etikk som handlingsorientert. Etter min mening er det mer ...
 • Mennesket og naturen : veien tilbake til meningen 

  Bergli, Kjærsti Løkholm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-29)
  Målet med denne oppgaven er å undersøke hva forholdet mellom mennesket og naturen er. Først og fremst i et eksistensielt perspektiv. Jeg tar utgangspunkt i Tromsøværingen og filosofen Peter Wessel Zapffe og utfordrer hans ...
 • Wittgenstein, sinnsfilosofien og behaviourismen 

  Viggaklev, Jens (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
  Oppgaven dreier seg først og fremst om det jeg tror er Wittgensteins forsøk i Philosophische Untersuchungen (PU) på en terapeutisk behandling av behaviouristene og sinnsfilosofene for øvrig. Jeg prøver først og fremst å ...
 • Mangfoldets enhet : en refleksjon over det udifferensierte som de værende tings bindeledd. 

  Paulsen, Geir Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-14)
  Har du noen gang opplevd å tenke på noen, og like etterpå tilfeldigvis møtt den samme personen? Eller har du midt i en samtale oppdaget at den du snakker med står og forteller deg akkurat det du selv tenkte på for ...
 • Metaforer og modeller som kreativitet 

  Hansen, Per-Bjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
  Hvordan oppstår originale ideer - uten paradoksale eller mystiske forutsetninger? Er det mulig å forklare kreativitet uten ontologiske "støtteanordninger"? Jeg forsøker i denne oppgaven å forklare kreativitet i lys av ...
 • Frihet mellom tenkning og handling : Kant og Levinas 

  Stormo, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-06-12)
  Frihet er et tema som går igjen i Kants kritiske filosofi. Jeg har vært engasjert i dette temaet, samtidig som jeg har vært interessert i en helt annen filosofi, nemlig Levinas’. Under lesningen av Levinas’ filosofi, kom ...