Now showing items 1-1 of 1

    • Mennesket og naturen : veien tilbake til meningen 

      Bergli, Kjærsti Løkholm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-29)
      Målet med denne oppgaven er å undersøke hva forholdet mellom mennesket og naturen er. Først og fremst i et eksistensielt perspektiv. Jeg tar utgangspunkt i Tromsøværingen og filosofen Peter Wessel Zapffe og utfordrer hans konklusjoner med støtte av den franske filosofen Michel Serres. Zapffe ønsker å finne svar på hva det vil si å være menneske. Mennesket er overutrustet i forhold til livet. ...