Now showing items 1-1 of 1

    • Den frie vilje. Den menneskelige viljes plassering i våre handlinger – ut fra den vestlige filosofi. 

      Mørtsell, Erik Leo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
      Har mennesket fri vilje? Dette har spørsmålet har vært diskutert fra antikken frem til i dag. Denne oppgaven har tittelen Den frie vilje – Den menneskelige viljes plassering i våre handlinger – ut fra den vestlige filosofi. Det menneskelige sinn, har helt fra Aristoteles, blitt beskrevet som at det inneholder forskjellige egenskaper. Med det har man startet på en beskrivelse av sinnet som om det ...