Now showing items 1-1 of 1

    • Anerkjennelse, status og identitet. En diskusjon av Nancy Frasers teori om anerkjennelse 

      Stensen, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
      Stensen drøfter i denne oppgaven Nancy Frasers teori om anerkjennelse: statusmodellen av anerkjennelse. Å være underkjent betyr i denne teorien å være hindret fra å kunne delta på like vilkår i samfunnet av kulturelle forhold. Å anerkjenne betyr å oppheve slike hindringer. Han diskuterer denne teorien i hovedsak gjennom å ta for seg de fordelene Fraser mener hennes teori har sammenlignet med en ...