Show simple item record

dc.contributor.advisorSaus, Merete
dc.contributor.authorRye-holmboe, Julie
dc.date.accessioned2018-05-22T09:38:43Z
dc.date.available2018-05-22T09:38:43Z
dc.date.issued2017-05-09
dc.description.abstractSammendrag Denne undersøkelsen handler om hvilke vurderinger barnehagelærere legger til grunn når de vurderer å gi bekymringsmelding til barneverntjenesten og utfordringer de møter i samarbeid. Statistisk sentralbyrå sine tall fra 2014 viser at 90,2 prosent av alle barn mellom 1-5 år i Norge går i barnehage. I aldersgruppen 0-5 år var over 13 % av meldingene i 2015 fra barnehager. Av alle meldingene til barneverntjenesten fra barnehage ble 8 % henlagt før de gikk til undersøkelse. Dette viser at det i 92 % av meldingene fra barnehager har vært undersøkelse på bakgrunn av bekymring fra barnehager. Dette er mye. Basert på disse tallene søker denne oppgaven svar på vurderingene barnehagelærere gjør når de vurderer kontakt med barneverntjenesten og utfordringer i samarbeid. Gjennom teori og intervju av barnehagelærere presenterer denne oppgaven utfordringer knyttet til fire hovedtema: 1) Kompetanse og kunnskap 2) Omsorgssvikt 3) Tverrfaglig samarbeid 4) Foreldresamarbeid. Problemstillingen er: Hvilke vurderinger ligger til grunn når barnehagelærere gir bekymringsmeldinger til barnevernet og hvilke utfordringer erfarer de i samarbeid? For å søke svar på problemstillingen presenteres relevant teori og det ble gjennomført intervju basert på kvalitativ metode. Utvalget var fire informanter som alle jobbet som barnehagelærere og hadde hatt kontakt med barneverntjenesten ved minst èn anledning. Gjennomføring av undersøkelse kombinert med teori viser at det er flere momenter som må være tilstede for at barnehagelæreres tilbøyelighet for å melde til barneverntjenesten skal være tilstede: • Barneverntjenesten må ufarliggjøres • Barnehager har behov for mer informasjon om barneverntjenesten og saksgang ved melding • Barnehagelærere har behov for mer kunnskap om omsorgssvikt gjennom utdanning og arbeidsplassen • Det må etableres nærmere samarbeid mellom barnehage og barnevern • Barnehagelærere må oppnå åpenhet med foreldre slik at man kan ta opp utfordringer uten å være redd for å ødelegge en god relasjon • Det må ikke oppleves som personlig for den enkelte barnehagelærer å sende bekymringsmelding • Det ønskes en trygghet om at barnet ikke vil få det verre dersom man sender bekymringsmelding til barneverntjenestenen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12739
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3980
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleBekymringsmeldinger fra barnehage til barnevern. Hvilke vurderinger ligger til grunn når barnehagelærere gir bekymringsmeldinger til barnevernet og hvilke utfordringer erfarer de i samarbeid?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record