Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Gunn
dc.contributor.authorSkoglund, Gunnhild Bjorvand
dc.date.accessioned2018-05-22T12:41:17Z
dc.date.available2018-05-22T12:41:17Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.description.abstractFormål: Formålet med studien er å vinne kunnskap om jordmødres utfordringer med å fremme kvinners psykiske helse under fødsel. Hensikten er å øke forståelsen for jordmors arbeid med, og bidra til utvikling av, jordmor¬fagets kliniske praksis. Bakgrunn: Mange kvinner opplever sterk frykt for å føde, hvilket volder stor lidelse for kvinnen og hennes familie. Jordmor bidrar til å fremme mestring og følelsesmessig stabilitet, og kunnskap om dette vil kunne fremme normal fødsel samt motvirke sykeliggjøring og medikalisering av fødesituasjonen. Problemstilling: Hvordan møter jordmødre utfordringer knyttet til fødselsarbeidet med kvinner som opplever sterk frykt for fødsel? Teoretisk forankring: Studien er teoretisk forankret i tidligere studier av jordmødres erfaringer, i tillegg til psykologisk, sosiologisk, filosofisk litteratur. Travelbees teori om mellommenneskelige forhold i sykepleie påvirker også den teoretiske forståelsen. Design og metode: Problemstillingen søkes belyst med kvalitativ metode, og ut fra en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming er kvalitativt forskningsintervju med fire erfarne jordmødre ved hjelp av intervjuguide benyttet. Til analysen er det brukt systematisk tekstkondensering. Funn: Tre kategorier favner de sentrale elementene i jordmors arbeid med kvinner som opplever frykt for fødsel under aktiv fødsel. 1) Jordmødres observasjoner og utfordringer i praksis. Jordmødrene gjør overordnede vurderinger av den fødende og hennes frykt, og opplever utfordringer knyttet til kvinnens vanskelige erfaringer og mestringsstrategier. 2) Jordmødres terapeutiske bruk av seg selv. Tilstedeværelse og mot til å stå i det, dialog, tro på kvinnenes mestring og samarbeid med kollegaer, er viktige verktøy for å ivareta den fødendes psykiske helse og etableringen av et menneske-til-menneske-forhold. 3) Følelsesmessig stabilisering og fremming av normal fødsel. Jordmødre opplever arbeidsglede og danner sin jordmoridentitet, men opplever samtidig utfordringer i å motvirke en medikaliserende holdning. Konklusjon: Studien viser at jordmødre arbeider målrettet for å fore¬bygge og redusere kvinners opplevelse av frykt i fødselsprosessen gjennom terapeutisk bruk av seg selv og etablering av et menneske-til-menneske-forhold for å fremme kvinners psykiske helse under fødsel gjennom følelsesmessig stabilisering og fremming av normal fødsel. Nøkkelord: Kvalitativ studie; frykt for fødsel; fødselsangst; jordmor; mestringsforventning; medikalisering; normal fødsel; menneske-til-menneske-forholden_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12752
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3902en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleJordmors utfordringer i forhold til fremming av psykisk helse og normal fødsel for kvinner med frykt for fødselenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record