Show simple item record

dc.contributor.advisorHesselberg, Nina
dc.contributor.advisorFredriksen, Knut
dc.contributor.authorRøstum, Mari
dc.date.accessioned2008-01-04T13:25:14Z
dc.date.available2008-01-04T13:25:14Z
dc.date.issued2007-09-14
dc.description.abstractBakgrunn. Akuttmottakets dilemma er å være både et sted for akutt behandling av livstruende lidelser og skader og et godt oppholdssted for pasienter som ikke lider av akutt alvorlige tilstander. Hensikten med undersøkelsen var å belyse pasienter i sistnevnte gruppe sine forventninger til et akuttmottak og deres erfaringer fra akuttmottaket ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Gruppen som ble valgt var pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt eller ustabil angina pectoris (USAP) overflyttet fra lokalsykehus for koronar utredning. Dette med bakgrunn i en hypotese om lang oppholdstid i akuttmottaket for denne gruppen. Materiale og metode. Det ble foretatt engangs utsendelse av spørreskjemaer til pasienter som var overflyttet til UNN for koronar utredning i perioden 01.09-31.12.05. Det ble blant annet spurt om ulike forhold rundt forventninger til akuttmottak, egne erfaringer ved oppholdet i akuttmottaket på UNN, grad av informasjon på lokalsykehus, hva pasientene savnet i akuttmottaket, samt eventuelle egne kommentarer rundt oppholdet. Tall fra akuttmottakets virksomhetsregistrering ble benyttet. Resultater. Av 162 utsendte spørreskjemaer, ble 71 besvart. Populasjon og utvalg var sammenlignbare med tanke på kjønns- og aldersfordeling, oppholdstid i akuttmottaket og problemstilling. Pasientene hadde generelt store forventninger til opphold i akuttmottak. De var generelt fornøyd med menneskelig- og medisinsk omsorg og ivaretakelse ved eget opphold, mens de var mindre fornøyd med grad av informasjon gitt i akuttmottaket. Fortolkning. Undersøkelsen inneholder for lite materiale til at det kan trekkes klare konklusjoner. Resultatene peker i retning av at oppholdstiden i akuttmottaket synes tilfredsstillende for de aller fleste pasientene i gruppen, betinget i tilstedeværelse av nødvendig overvåkning og ivaretakelse. Manglende informasjon fører til mindre tilfredshet blant pasientene enn hva som er tilfelle for lang oppholdstid.en
dc.format.extent634254 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1275
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1004
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleAkuttmottaket ved Universitetssykehuset Nord-Norge(UNN) fra et pasientperspektiven
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record