Show simple item record

dc.contributor.advisorMagnussen, Roger Stelander
dc.contributor.authorBendiksen, Bjørn-Ivar
dc.date.accessioned2018-05-23T14:22:00Z
dc.date.available2018-05-23T14:22:00Z
dc.date.issued2012-05
dc.description.abstractAvhandlingen behandler de ulovfestede reglene om condictio indebiti. Reglene kan benyttes som rettslig grunnlag for et tilbakesøkingskrav dersom en betaler har prestert en ytelsen han helt eller delvis ikke var forpliktet til å prestere. Avhandlingen gir en helhetlige fremstilling av temaet, med utgangspunkt i tre hovedproblemstillinger: (1) Hva som er de nærmere forutsetninger for anvendelsen av condictio indebiti, (2) hvilke hensyn og momenter som inngår i vurderingen av om et krav basert på condictio indebiti skal gis medhold og (3) hva som er rettsfølgene, det vil si omfanget, av condictio indebiti. Et siktemål med avhandlingen er blant annet å bidra med avklaring av en rekke problemstillinger som har aktualisert seg i kjølvannet av den senere tids høyesterettspraksis.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12785
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Privatrett: 342en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Private law: 342en_US
dc.titleCondictio indebitien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)