Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEngstad, Torgeir
dc.contributor.advisorHykkerud, Samuel
dc.contributor.authorArntsen, Bjørn Fredrik
dc.date.accessioned2008-01-07T13:03:07Z
dc.date.available2008-01-07T13:03:07Z
dc.date.issued2007-09-15
dc.description.abstractBakgrunn: Langtidsoverlevere av hjerneslag har vært utsatt for risikofaktorer i lang tid, og noen kan ha opplevd gjentatte hjerneslag og/eller hjerte-kar sykdom. Vi har undersøkt om langtidsoverlevere av hjerneslag har økt dødelighet og/eller økt antall vaskulære hendelser sammenliknet med en matchet kontrollgruppe uten tidligere hjerneslag, og samtidig undersøkt om det er noen karakteristika som skiller gruppene. Metode og materiale: Vi har fulgt to grupper, en med tidligere hjerneslag (n=221) og en matchet kontrollgruppe uten hjerneslag (n=243) fra 1997 til 2005. Vi registrerte alle nye vaskulære hendelser (hjerneinfarkt, hjerneblødning, TIA, angina pectoris og/eller hjerteinfarkt) og/eller død i denne perioden. Har også undersøkt om det var forskjell mellom gruppene mht laboratorieprøver, kliniske funn, medikamentbruk og/eller underliggende morbiditet (diabetes, tidligere hjerteinfarkt, angina pectoris, atrieflimmer). Resultater og fortolkning: Det var en økt dødelighet i hjerneslag-gruppen (77 av 221, 16,3%) sammenliknet med kontrollgruppen (42 av 243, 17,3%), p<0.001. Relativ risiko for død i hjerneslag-gruppen var 2,0. Den vanligste dødsårsaken i begge gruppene var kardiovaskulære hendelser, men signifikant flere i hjerneslag-gruppen enn i kontrollgruppen, hhv 3,2% og 1,6%, p<0.001. Det var også høyere morbiditet ved registreringstart i hjerneslag-gruppen, mer diabetes (p=0.05), mer atrieflimmer (p<0.001), mer hjerteinfarkt(p=0.04) og angina pectoris (p=0.005). Hjerneslag-gruppen brukte også mer blodtrykkssenkende medikamenter (p<0.001), og hadde høyere både systolisk (p=0.05) og diastolisk (p=0.0003) blodtrykk. Følgende biokjemiske variabler var økt i slag-gruppen : leukocytter (t= 6.2, df=459, p<0.001, 95% KI 0.14-0.80), fibrinogen (t=4.4, df= 460, p<0.001, 95% KI 0.20-0.53), homocystein (t= 2.2, df= 455, p=0.03, 95% KI 0.22-4.31), CRP (t= 3.5, df=461, p=0.001, 95% KI 0.15-0.57), mens det ikke var noen signifikant forskjell mellom gruppene mht kolesterol (p=0.27). Slag-gruppen hadde en økt andel vaskulære hendelser, men bare signifikant for hjerneinfarkt (p<0.001). Dermed synes sekundær profylakse av hjerneslag av stor betydning.en
dc.format.extent242611 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/1287
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1008
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectDødeligheten
dc.subjectvaskulære hendelseren
dc.subjecthjerneslagen
dc.subjectkarakteristikaen
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en
dc.titleDødelighet og vaskulære hendelser hos personer med og uten hjerneslag i Troms samt noen karakteristikaen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel