Show simple item record

dc.contributor.advisorJacobsen, Bjarne Koster
dc.contributor.advisorLøchen, Maja-Lisa
dc.contributor.authorKildal, Simon
dc.date.accessioned2018-06-22T08:35:31Z
dc.date.available2018-06-22T08:35:31Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.description.abstractAtrieflimmer (AF) er den vanligste arytmien i hjertet. Den har sitt utspring i atriene, og er derfor klassifisert som en supraventrikulær arytmi. Tidligere studier har vist at AF har en klar sammenheng med økende alder, og at menn har hyppigere insidens enn kvinner. I denne oppgaven ønsket vi å studere hvordan insidensen av AF i Tromsøundersøkelsen forandret seg fra 1986 til 2011. Vi ønsket også å se hvordan utviklingen var fordelt på kjønn. Noen studier som har beskrevet utviklingen av AF insidens over den samme tidsperioden som vi studerte har vist en liten økning i aldersjustert insidens for begge kjønn, mens noen andre studier har ikke vist noen økning i aldersjustert insidens i den samme perioden. Studiepopulasjonen vår var hentet fra Tromsøundersøkelsen. Vi delte studieperioden inn i tre bolker, 1986-95, 1996-05 og 2006-11. Vi brukte en metode der vi delte opp en persons deltakelse i linjer på ett år, som muliggjør skifte av aldersgruppe ettersom personen blir eldre. Indirekte aldersjustert insidens per 1000 personår for menn i de tre periodene var 2,51, 3,89 og 3,89. For kvinner var de tilsvarende ratene 1,07, 2,39, og 2,36. Vi bekreftet dermed at menn hadde hyppigere insidens enn kvinner. Det var også en klar økning i insidens med økende alder. Vi har også vist at det var en økning i insidens for begge kjønn fra den første perioden til den andre, men at denne økningen flatet ut for begge kjønn fra andre til tredje periode. Økningen mellom de to første periodene kan være en reell økning i AF tilfeller i denne perioden. Men det kan også være at det kommer av at flere personer kommer inn på sykehus og får diagnostisert sin AF. Det kan også være at flere pasienter får tatt EKG, og at man dermed får flere ”tilfeldige” funn av AF.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12952
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleInsidens av atrieflimmer i Tromsøundersøkelsen 1986-2011en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record