Show simple item record

dc.contributor.advisorKiserud, Torvid
dc.contributor.advisorAcharya, Ganesh
dc.contributor.authorFlaatten, Katrine Trovik
dc.date.accessioned2018-06-22T08:53:14Z
dc.date.available2018-06-22T08:53:14Z
dc.date.issued2016-05-31
dc.description.abstractBakgrunn: Gynekologiske fistler er en sjelden tilstand i industrialiserte land. For å sikre likeverdig og god behandling ble det i 2012 opprettet en nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler (NBTGF) ved Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus (KK HUS). Det finnes ingen nasjonal oversikt over forekomst av underlivsfistler i Norge. Vi ønsket med denne oppgaven å belyse nasjonal forekomst og kirurgisk behandling av gynekologiske fistler. Metode: Retrospektiv nasjonal sykehuskohortstudie av alle kvinner behandlet 01.01.08 - 31.12.14 med diagnose N82 registrert i Norsk Pasientregister (NPR). Utfallsvariablene er antall pasienter registrert med en gynekologisk fisteldiagnose, gynekologisk fisteltype, kvinnens alderskategori, helseregion, avdelingstype og prosedyrekoder. Kategoriske variabler ble sammenlignet med Chi-square test og lineære variabler med ikke-parametriske tester. Resultat: 1627 kvinner med totalt 4475 kontakter var registrert med en gynekologisk fisteldiagnose, 75% med fistel som hoveddiagnose. 44% fikk utført gynekologisk fistelrelatert kirurgi, en insidens på 0.02% og disse hadde median 3 sykehuskontakter (range 1-67). Enterogenitale fistler var vanligst, og disse fikk utført mest fistelkirurgi. I forhold til demografi utførte Helse-Vest mest fistelrelatert kirurgi, mens det ble ikke påvist signifikant økning etter at NBTGF ble opprettet. Konklusjon: Gynekologiske fistler i Norge er en uvanlig tilstand, med insidens på 0.02% som behandles kirurgisk, men representerer stor sykelighet for den enkelte pasient. Helse-Vest, som inkluderer NBTGF, utfører mest fistelrelatert kirurgi i Norge.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/12955
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2016 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleForekomst og operativ behandling av gynekologiske fistler i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record