Now showing items 1-1 of 1

    • Sentral utforming og lokal tilpasning av ideen om arbeidsevnevurdering i NAV. Arbeidsevnevurdering som ide og praksis 

      Østerbø, Lis (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-03)
      Jeg har i denne oppgaven sett på ideen arbeidsevnevurdering i NAV. Jeg har sett på ideens reise ut fra fire fase som kan beskrives med disse stikkordene; intensjoner, innføring, praksis og måloppnåelse. Min interesses for metodikken kommer av at jeg selv jobber i NAV som leder og at jeg som sådan har blitt kjent med ideen. Jeg har brukt to perspektiv – det rasjonelle og det ny-institusjonelle, ...