Now showing items 1-1 of 1

    • Hybride organisasjoner og håndtering av deres omdømme 

      Haugland, Svein Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-05)
      Denne oppgaven omhandler hybride organisasjoner, disse organisasjonenes organisasjonsidentitet og håndtering av deres omdømme. Innenfor organisasjonsvitenskapen er det vanlig å omtale tre grunnformer av organisasjoner, nemlig forening, forretning og forvaltning. De fleste organisasjoner passer inn i en av disse grunnformene. Det finnes imidlertid organisasjoner som ikke passer direkte inn, men som ...