Show simple item record

dc.contributor.advisorHovland, Anders
dc.contributor.authorLien, Marie Renée
dc.contributor.authorTorstensen, Renate
dc.date.accessioned2008-01-21T11:55:12Z
dc.date.available2008-01-21T11:55:12Z
dc.date.issued2007-09-15
dc.description.abstractBakgrunn: Akutt ST-elevasjons infarkt er en livstruende tilstand som krever rask behandling. Mange forskningsmiljøer har jobbet med problemstillingen trombolyse eller PCI som revaskulariseringsstrategi. Akutt PCI er under like tidsforhold å foretrekke fremfor trombolyse. Nord-Norges geografi medfører at en stor del av infarktpasientene ikke vil nå invasivt senter innen tidsvinduet for primær PCI. Vi ønsket derfor å analysere tidsforsinkelser i ulike deler av kjeden, og se på hvordan problemstillingen rundt trombolyse, PCI eller begge deler løses i Salten-området. Material/metode: Vi gjorde en retrospektiv studie hvor vi analyserte data fra hele behandlingskjeden fra start av symptomer til prehospital eller intrahospital trombolyse hos alle Salten-pasienter med ST-elevasjonsinfarkt i perioden 2005-2006. Vi innhentet data vedrørende: Demografi, EKG forandringer, tidsaspekter (tid for symptomdebut, ankomst sykehus, tid for pre- eller intrahospital trombolyse). Videre kartla vi årsak til overflytning UNN. Resultater: Kvinnene utgjorde 27 % og var i snitt 7 år eldre enn mennene. I alt 70 av til sammen 100 pasienter fikk trombolyse, hvorav 31 % fikk det prehospitalt. Median tid fra symptomstart til prehospital trombolyse var 2t og 7min, mens median tid til intrahospital trombolyse var 3t og 10min. Median tid til trombolyse etter ankomst sykehus var 30 min. De vanligste årsaker for overflytting til invasivt senter var rutinemessig PCI i forløpet av vellykket trombolyse (40 %), primær PCI (30 %) og rescue-PCI (27 %). Konklusjon: Våre funn viser at pasienter med ST elevasjons infarkt i Salten-regionen får rask reperfusjonsbehandling med trombolyse før de overføres for angiografi og PCI i Tromsø. Internasjonale retningslinjer kan vanskelig overføres til nordnorske forhold, grunnet store transportavstander og klimatiske forhold. Data fra vår undersøkelse samsvarer med tall fra liknende undersøkelser, men viser også at det enda er tid å vinne på å koordinere akuttbehandling ved ST-elevasjonsinfarkt bedre.en
dc.format.extent127824 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1300
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_997
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.titleEn gjennomgang av Salten-pasienter med ST-elevasjonsinfarkt i perioden 2005-2006en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record