Show simple item record

dc.contributor.advisorBakland, Maria
dc.contributor.authorLøvstad, Elin Beate
dc.date.accessioned2018-07-02T11:16:09Z
dc.date.available2018-07-02T11:16:09Z
dc.date.issued2018-05-03
dc.description.abstractBakgrunn: Tema i studien er hvilken kompetanse sykepleiere i kommunal rus- og psykiatritjeneste erfarer som betydningsfull i møter med samiske brukere med psykoseproblematikk. Dagens politiske føringer viser økt satsning på psykisk helse i den samiske befolkningen. Samtidig viser tidligere forskning at samiske brukere ønsker å bli møtt med kulturforståelse. Likevel kan det virke som temaet får lite fokus, og at faglige diskusjoner og drøftinger nærmest er fraværende i kommunal rus- og psykiatritjeneste. Problemstilling: Hvilken kompetanse erfarer sykepleiere i kommunal rus- og psykiatritjeneste som betydningsfull i møte med samiske brukere med psykoseproblematikk? Metode: Dette er en kvalitativ studie. Materialet er innhentet ved hjelp av fire halvstrukturerte intervjuer og analysert etter inspirasjon av Malteruds systematiske tekstkondensering. Resultat: Hovedfunnene i studien viser at sykepleierne erfarer at kunnskaper om samisk kulturforståelse regnes som viktigste kilde til god oppfølging og behandling av samiske brukere med psykoseproblematikk. Tilsvarende viser norske sykepleieres erfareringer at mangel på samisk språk og kulturforståelse medfører at det å danne en behandlingsrelasjon med samiske brukere er resurskrevende. Sykepleiernes personlige egnethet og egenskaper er avgjørende faktorer for å etablere en god behandlingsrelasjon. Nøkkelord: Sykepleier, psykoselidelse, kompetanse, samisk kulturforståelse, behandlingsrelasjon, sykdomsforståelse, oppfølging.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13109
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDHEL-3902
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Other health science disciplines: 829en_US
dc.titleSykepleiekompetanse i møtet med samiske brukere. En kvalitativ studie om sykepleierens erfaringer i sitt arbeid i kommunal rus- og psykiatritjenesteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record