Show simple item record

dc.contributor.advisorLarsen, Torill Agnete
dc.contributor.authorHorn, Per Eivind
dc.date.accessioned2018-07-02T12:29:29Z
dc.date.available2018-07-02T12:29:29Z
dc.date.issued2018-05-05
dc.description.abstractStudien fant at det er fire hovedtemaer som kan bidra til å belyse sykepleiernes vurderinger av innleggelse til sykehjem, 1) Helsesvikt hos pasienten, 2) Hjemmesituasjonen til pasienten, 3) Ressurser rundt pasienten og 4) Autonomi, inkludert egenomsorg og maktforståelse. Studien er en kvalitativ undersøkelse basert på semistrukturerte intervju med fire sykepleiere med lang erfaring i ulike hjemmebaserte tjenester i ulike små, nordnorske kommuner. Studien viser at den geriatriske pasienten har flere ulike sykdommer og utfordringer som til sammen bidrar til at behovet for innleggelse på sykehjem oppstår. Sykepleierne vurderte at ernæring og ulike demenssykdommer og kognitiv svekkelse var en særlig viktig faktor i vurdering av pasienten med tanke på institusjonalisering. Særlig spennende er det at sykepleierne erfarte at også helsevesenet selv ved hjemmetjenesten, sykehus og fastlege var i mange tilfeller en av de som bidro sterkest til at pasienten ble innlagt på sykehjem. Jeg fant at hjemmetjenestene ikke var organisert optimalt for å ivareta den gamle multisyke pasienten hele døgnet, hele uken i hjemmetjenesten. Det var mye kompetanse i «kontortiden» og lite eller ingen kompetanse i operativ tjeneste på natt og i helger. For å legge til rette for at den gamle skal bo lengre hjemme, må tjenestene organiseres annerledes, og helsetjenesten selv må ikke bidra til å fremskynde innleggelser slik som i mine funn.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13113
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDHEL-3904
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleBo og leve i eget hjem, eller innlagt på institusjon. Hvordan sykepleiere i hjemmebasert omsorg vurderer grunnlaget for overflytting fra eget hjem til institusjon for den gamle pasient.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record