Show simple item record

dc.contributor.advisorBech Risør, Mette
dc.contributor.advisorLilleng, Hallvard
dc.contributor.authorEriksen, Lene
dc.date.accessioned2018-08-17T08:20:19Z
dc.date.available2018-08-17T08:20:19Z
dc.date.issued2018-06-03
dc.description.abstractInnledning: Tema for oppgaven er livskvalitet hos pasienter med kronisk migrene som har fått profylaktisk behandling med onabotulinumtoxin A. Formålet var å undersøke opplevd endring av livskvalitet hos deltakerne etter at de hadde fått behandlingen. Metoder: Det ble utført semistrukturerte forskningsintervju som ble tatt opp på lydfil, intervjuene ble transkribert ordrett over til tekst, og det ble utført tematisk analyse av intervjuene hvor det framkom fire hovedtemaer. Resultater: Deltakerne rapporterte at de opplevde redusert livskvalitet i de periodene hvor de var veldig plaget med migrene. Etter behandlingen har de kunne gjenoppta egne interesser, komme tilbake til arbeidslivet, tilbringe mer tid sammen med familien og venner, de kan rett og slett føle seg like bra som andre som ikke er rammet av kroniske smerter. Alt dette er det som deltakerne selv angir som viktig for god livskvalitet. Konklusjon: Deltakerne forklarer at før de fikk behandling med BOTOX så påvirket migrenen hverdagen i stor grad, og for noen førte migrenen med seg et sosialt stigma der deltakerne følte at de ikke ble forstått. Denne følelsen av å ikke bli forstått er ett funn som måleinstrumenter som QOLS, kanskje ikke hadde fanget opp like godt. Alle deltakerne rapporterte at hverdagslivet var i stor grad blitt forandret til det bedre etter at de hadde fått behandling med BOTOX, og de opplevde at livskvaliteten var blitt bedre.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13450
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nevrologi: 752en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Neurology: 752en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Allmennmedisin: 751en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Family practice: 751en_US
dc.titleLivskvalitet hos pasienter med kronisk migrene etter profylaktisk behandling med onabotulinumtoxin Aen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record