Show simple item record

dc.contributor.advisorAnders, Hovland
dc.contributor.authorSmith, Benedicte
dc.date.accessioned2018-08-23T13:54:33Z
dc.date.available2018-08-23T13:54:33Z
dc.date.issued2018-06-01
dc.description.abstractInnledning: Hjerteinfarkt er fortsatt blant de sykdommene med høyest mortalitet og morbiditet. Når et akutt ST-elevasjons hjerteinfarkt oppstår er det viktig med rask revaskularisering, og det beste behandlingsalternativet er PCI. I en landsdel preget av geografiske utfordringer er PCI et alternativ for færreste, og trombolyse blir derfor svært viktig for mange. I denne studien kartlegger vi STEMI-pasienten fra 2015 og 2016 og registrere hvor mange som fikk trombolyse, årsaker til kontraindikasjoner, tidsforsinkelser i behandlingsforløpet og hvor mange av disse pasientene som ville hatt gevinst av et PCI-senter knyttet til NLSH. Materiale og metode: 56 pasienter er inkludert i studien. Etter gjennomgang av journalene ble tidspunkter og sted i pasientforløpet, behandling og eventuelt kontraindikasjonen for trombolyse registrert. Ved bruk av Excel har vi beregnet differansene mellom de ulike tidspunktene i pasientforløpet. Her har vi både benyttet gjennomsnitt og median med tilhørende standardavvik. Estimatet for transporttiden er satt til å være forventet transporttid redusert med 25%. Resultater: Av 56 pasienter var 29% kvinner og 71% menn. Mennene var i snitt 10 år yngre enn kvinnene. 39% av pasientene fikk trombolyse. 61% hadde kontraindikasjoner hvor forsinkelser fra symptomdebut til FMC var den vanligste. Median tid fra symptomdebut til FMC var 114 minutter, mens median tid fra FMC til trombolyse var 74 minutter. Av 56 pasienter ville 43 (77%) kunne vært behandlet med pPCI gitt et døgnåpent PCI-tilbud ved NLSH Bodø. Konklusjon: De demografiske resultatene samsvarer med nasjonale tall. Færre pasienter fikk trombolyse i 2015-2016 enn for 10 år siden (39% vs 70%). En av årsakene til at færre før trombolyse i dag er den lange pasientforsinkelsen. Tallene viser at NLSH Bodø bruker for lang tid fra FMC til trombolyse er gitt, og det anbefales en nøye gjennomgang om hvilke tidstyver i dette tidsrommet som kan reduseres.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13577
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Other clinical medical disciplines: 799en_US
dc.titleBehandling og tidsforsinkelser hos pasienter med ST-elevasjonsinfarkt i Salten. Hvordan er behandlingsforløpet hos hjerteinfarktpasienten i Salten, gies trombolytisk behandling, og hvilke tidsforsinkelser er knyttet til dette?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record