Show simple item record

dc.contributor.advisorRadiya, Keyur
dc.contributor.advisorNorderval, Stig
dc.contributor.authorSundstrøm, John Christian Mattias
dc.date.accessioned2018-08-23T14:11:29Z
dc.date.available2018-08-23T14:11:29Z
dc.date.issued2018-06-04
dc.description.abstractBakgrunn og formål Maligne lymfeknuter kan gi indikasjon for neoadjuvant stråling ved cancer recti. Lymfeknutene diagnostiseres ved hjelp av MR, men det er usikkerhet knyttet til radiologisvarene. Neoadjuvant stråling reduserer risiko for lokalt residiv hos pasienter der svulst eller maligne lymfeknuter vil føre til knapp reseksjonsmargin ved kirurgi, og er i en nederlandsk studie assosiert med bedre totaloverlevelse for stadium III cancer recti. Men stråleterapi av bekkenområdet kan gi en rekke symptomer, med redusert livskvalitet til følge. Derfor er det ønskelig å unngå preoperativ bestråling hos pasienter som ikke vil ha onkologisk gevinst. Denne studien skal finne treffsikkerheten til MR-svar av maligne lymfeknuter i mesorektum, angitt som PPV og NPV, ut fra prevalens i Nord-Norge. Metode Retrospektiv studie av alle pasienter med primær cancer recti operert ved UNN i perioden 2009-15, uten preoperativ strålebehandling. Pasientdata innsamlet fra DIPS og analysert i SPSS. Inklusjonskriterier er adenokarsinom, ≤ 15 cm fra ytre analåpning med stivt rektoskop. Lymfeknuter som av radiolog har blitt anført som suspekt eller antatt maligne er klassifisert som positive lymfeknuter. Klinisk referansestandard er patologisvar. Eksklusjonskriterium er pasienter som har gjennomgått preoperativ stråling. Resultater Av studiepopulasjonen på 182 med cancer recti uten neoadjuvant stråling på UNN 2009- 2015 var det 26 pasienter med manglende lymfeknutedata. Blant de resterende 156 fant vi NPV 75 %, PPV 41 % med p-verdi 0,045 for maligne lymfeknuter på MR- sammenliknet med patologisvar. 62 % hadde antatt maligne lymfeknuter på MR-svar, versus 35 % prevalens av maligne lymfeknuter på patologisvar. Konklusjon Positive lymfeknuter påvist ved MR har i denne studien vist liten nytteverdi, da det etter slikt svar likevel er mer sannsynlig at pasienten ikke har dette. Anbefalingen fra Nasjonal handlingsplan (versjon fire og fem), at usikre lymfeknuter ikke skal tillegges avgjørende betydning, virker således svært god. Om lymfeknuter vurdert av radiolog som sikkert maligne på MR kan predikere malignitet har denne oppgaven ikke undersøkt.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13582
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologisk kirurgi: 781en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Radiologi og bildediagnostikk: 763en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gastroscopic surgery: 781en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Radiology and diagnostic imaging: 763en_US
dc.titlePrediktive verdier for MR-deteksjon av maligne lymfeknuter ved cancer rectien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record