Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjeldestad, Finn Egil
dc.contributor.advisorElisabeth, Ludvigsen
dc.contributor.authorVorren, Tora Hald
dc.date.accessioned2018-09-17T10:32:19Z
dc.date.available2018-09-17T10:32:19Z
dc.date.issued2017-09-17
dc.description.abstractFormål: Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan pre-gravid KMI og vektøkning i svangerskapet påvirker risiko for induksjon av fødsel. Materiale og metode: Oppgaven er en tverrsnitts studie analysert som kasus kontroll-studie. Data fra fødende ved kvinneklinikken (UNN) og fødestuene i Midt-Troms og Nord-Troms mellom 2011-2013 ble innhentet fra fødejournalsystemet PARTUS. Inkludert var kvinner som fødte ett barn med hodeleie ved gestasjonsalder ≥37 uker (n=3603). Pre-gravid KMI ble definert etter WHO’s klassifisering. Normal vektøkning i svangerskapet ble definert etter IOM’s anbefalinger basert på pre-gravid KMI. Kategoriske variabler var alder (17-24 år, 25-34 år og 35-47 år), gestasjonsalder (370-396, 400-6, og 410-426), paritet (førstegangsfødende/flergangsfødende), patologisk vektøkning (normal/overdreven vektøkning), maternell kronisk sykdom (ja/nei) og maternell metabolsk sykdom (ja/nei). Studiens primære eksposisjon var pre-gravid KMI. Primære utfall var induksjon av fødsel. Analysene ble utført i SPSS versjon 24.0, med X2-test, t-test og logistisk regresjon (95 % CI), med signifikansnivå p<0.05. Resultater: 23.4 % av kvinnene ble indusert. Effekten av pre-gravid KMI på induksjon av fødsel var ulik for kvinner med og uten metabolsk sykdom. For kvinner uten metabolsk sykdom var det en signifikant økende odds for induksjon med økende KMI-kategori ved gestasjonsuke 40 og ved overtidig svangerskap. Kvinner med metabolsk sykdom hadde en signifikant økt odds for induksjon, uavhengig av pre-gravid KMI og gestasjonsalder. Ingen sikker konklusjon kunne trekkes for vektøkning i svangerskapet. Konklusjon: Kvinner med metabolske sykdomstilstander hadde høyere KMI enn kvinner uten tilstandene. For disse kvinnene medførte sykdomstilstandene en betydelig økt induksjonsrate ved alle gestasjonslengder, uavhengig av pre-gravid KMI. For kvinner uten metabolsk sykdom økte induksjonsraten med økende KMI ved gestasjonsalder 40 og høyere.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/13813
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleHvordan påvirker pre-gravid kroppsmasseindeks og vektøkning i svangerskapet risiko for induksjon av fødsel?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record