Show simple item record

dc.contributor.advisorElstad, Ingunn
dc.contributor.advisorNormann, Ketil
dc.contributor.authorKuosa, Kirsti
dc.date.accessioned2008-03-26T08:45:41Z
dc.date.available2008-03-26T08:45:41Z
dc.date.issued2007-05
dc.description.abstractDenne hovedfagsoppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på en fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapsteoretisk tilnærming med forankring i Maurice Merleau-Ponty sin kroppsfilosofi. Empirien bygger seg på tre intervjuer av kvinner med multippel sklerose. Kvinnene er i alder av 40-60 år. De har hatt sykdommen i over 20 år og har som følge av den fått ulik grad av funksjonshemning. En av informantene bor alene, to sammen med familie. Arbeidets overordnede målsetting er å øke kunnskap i hva det kan bety for kvinner å leve hverdag med multippel sklerose. Tjenestebrukernes kritikk i dag rettes mot den medisinske og den sosiale forståelsesmodellen av funksjonshemning og det å være syk. Brukerne etterlyser retten til selv å definere seg selv og sine helseproblemer. De ønsker selv å bestemme innholdet i sine hjelpetilbud og rett til å velge hvordan de vil leve. Målet er at dette arbeidet bidrar til å løfte frem kvinnenes egen perspektiv i det å leve med en kronisk sykdom og funksjonshemning. Empirien analyseres ut fra kroppsperspektiv som vektlegger kroppen som levd, erfaren og sosial. Den fenomenologiske kroppsforståelsen er sentral i oppgaven og kvinnenes opplevelser i hverdagen løftes frem til refleksjon. Temaer jeg har reflektert nærmere på er følgende: opplevelser av en kropp rammet av multippel sklerose, opplevelser av å bli definert som annerledes på grunn av funksjonshemning, opplevelser av familieliv og hverdagen med multippel sklerose samt kvinnenes forhold til sin egen kropp, til hjelpemidler, til rommet og til tiden. Forskningsresultatene presenteres med utgangspunkt i at mennesket er et embodied self. Informantenes opplevelser løftes frem til refleksjon ved hjelp av ulike teoretiske innfallsvinkler for å synliggjøre de bakenforliggende betydningsinnholdene i fenomenene i kvinnenes hverdag og erfaringer. Sitater fra intervjuene brukes til å belyse temaene.en
dc.descriptionDette er en hovedfagsoppgaveen
dc.format.extent1239512 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1383
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1164
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectmultippel skleroseen
dc.subjectden levde kroppenen
dc.subjectfunksjonshemningen
dc.subjectembodied selfen
dc.subjectsykepleieen
dc.subjectMaurice Merleau-Pontyen
dc.subjectfenomenologien
dc.titleOm å leve et litt annerledes liv : en kvalitativ studie av tre kvinners hverdag med multippel skleroseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record