Show simple item record

dc.contributor.authorNyborg, Lisbeth
dc.contributor.authorLaunsø, Laila
dc.date.accessioned2008-04-22T07:16:31Z
dc.date.available2008-04-22T07:16:31Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractInternasjonalt og nasjonalt bruker stadig flere mennesker alternativ behandling i forbindelse med sykdom og helseplager. I økende grad trekkes alternativ behandling inn på sykehus, også i Norge. Helsepersonell ønsker mer kunnskap om alternativ behandling og ønsker å se hva alternativ behandling kan bidra med for deres pasienter. Flere helsepersonell ved ulike avdelinger ved norske sykehus har derfor tatt initiativ til å inndra alternativ behandling innenfor sin sykehusavdeling. Denne rapporten presenterer resultater fra et forskningsprosjekt hvor vi har ønsket å fremskaffe kunnskaper om hvilke erfaringer alternative behandlere og helsepersonell har fått med å utprøve alternative behandlinger på offentlige sykehus. Vår hensikt er at de utprøvninger som er under planlegging, kan dra nytte av disse erfaringer. Problemstillingene som har vært utforsket i prosjektet, er knyttet til helsepersonells motivasjon for utprøving av alternativ behandling på sykehus. Hva som kjennetegner forsøkene som utprøves, hvilke erfaringer helsepersonell og alternative behandlere har fått ved å samarbeide og hvilke former for samarbeid som har blitt etablert. Vi har også hatt fokus på hva helsepersonell har opplevd som hemmende og fremmende i forsøk på å etablere samarbeid med alternative behandlere. Forskningsdesignet som er valgt er et case-studie design. Det er i prosjektet anvendt flere datakilder: helsepersonell, alternative behandlere og initiativtakere samt flere datainnsamlingsmetoder: det kvalitative forskningsintervju, spørreskjema, dokumentarisk materiale og observasjon. I prosjektet inngår avdelinger fra UNN, Nordlandssykehuset Vesterålen, Sykehus Østfold i Moss og Fredrikstad, og NU-Sjukvården ved sykehusene i Uddevalla og Trollhättan. Avdelingene har selv kontaktet NAFKAM for å være med i studien. Hovedfunnet fra denne studien er at utprøvning av alternativ behandling og samarbeid mellom alternative behandlere og helsepersonell på norske sykehus er betinget av helsepersonells erfaringsbaserte kunnskaper om de behandlingsresultater alternative behandlere kan oppnå i behandlingen av pasienter. I det omfang helsepersonell erfarer at alternative behandlere kan tilføre pasientene positive behandlingsresultater, blir de motiverte til å utvikle et samarbeid med alternative behandlere. Det er således ikke evidens basert på metananalyser som er avgjørende for helsepersonalets motivasjon for å utprøve alternativ behandling på deres avdelinger, men helt klart deres erfaringsbaserte kunnskaper som guider dem. I utprøvningene er det anvendt både kombinasjoner av etablert og alternativ behandling og enkeltintervensjoner som akupunktur og musikkterapi. Målgruppene har vært pasienter på sykehus med et bredt spekter av diagnoser. Utøvere har vært både helsepersonell og alternative behandlere. Intensjonene har variert fra å teste spesifikke behandlingsmetoder til å utvikle behandlingssamarbeid og forbedre behandlingsresultatene for pasientene. 62 Samarbeidsformene i praksis har vært parallell behandling med eller uten kjennskap til hverandres behandlingsmodeller. Støttende ledelse, åpen og nysgjerrig avdelingskultur, press fra pasientorganisasjoner, motivert helsepersonell, prosjekt initiert nedenfra og helsepersonells egne erfaringer med positive behandlingsresultater er fremmende faktorer for utprøvning av alternativ behandling og for utvikling av samarbeid mellom alternative og helsepersonell på sykehus. Hemmende faktorer har vært interne barrierer, manglende kunnskaper om og skepsis til alternativ behandling og behandlingsresultater, begrensede ressurser og for kort innleggelsestid. Vi kan konkludere med at de utprøvninger vi har studert har gitt mulighet for ny læring og et forbedret samarbeidsklima på sykehusavdelinger. Samtidig erfarer helsepersonell at alternative behandlinger kan gi positive behandlingsresultater for deres pasienter. På bakgrunn av den stigende etterspørselen både fra pasient- og behandlerside etter samarbeid mellom helsepersonell og alternative behandlere, er det behov for at myndighetene bevilger midler til etablering av samarbeid mellom alternative behandlere og helsepersonell og til forskningsbaserte evalueringer av utvikling av forskjellige samarbeidsformer og av behandlingsresultatene som disse samarbeidsformene kan skape for pasientene.en
dc.format.extent1002096 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-82-92672-04-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1402
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1182
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.relation.ispartofseriesNAFKAM skriftserie nr. 5en
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectalternativ behandlingen
dc.subjectsykehusen
dc.subjectmotivasjonen
dc.subjectintegrert behandlingen
dc.subjectforskningen
dc.titleUtprøvinger av alternativ behandling innenfor helsevesenet i møte mellom helsepersonell og alternative behandlereen
dc.typeResearch reporten
dc.typeForskningsrapporten


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record