Show simple item record

dc.contributor.advisorLorem, Geir
dc.contributor.authorHansen, Leif Hugo
dc.date.accessioned2008-04-24T12:05:45Z
dc.date.available2008-04-24T12:05:45Z
dc.date.issued2007-05
dc.description.abstractBakgrunnen for denne studien har vært et ønske om å aktualisere mer kunnskap om sammenhengen mellom gamle gravferdsritual og deres innflytelse på folks helse i forbindelse med sorg og sorgarbeid. Det empiriske materialet består av etnografiske narrativer basert på intervju og samtaler med eldre mennesker fra to bygdesamfunn henholdsvis nord og sør i Troms fylke, i tilegg til noen gamle post mortem-fotografi. Både fotografiene og fortellingene er fra samme type lokal kontekst og tidsperiode, det vil si i hovedsak fra 1920 fram til 1940. Analyse og forståelse er basert på fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming, særlig inspirert av Ricoeurs narrative teori, og Barthes´ teorier om å forstå fotografiet. I tilegg knyttes analysen opp mot teorier om gravferdsritualer, helse, mestring, sorg og sorgarbeid, traumatiske kriser og kunnskapsbegrepet De viktigste innsiktene i arbeidet handler om hvordan gamle gravferdsritual kan forstås som kulturelle mestringsstrategier og kunnskap, og i så henseende hvordan de kan tjene som helsefremmende forbilder i tilknytning til sorg og sorgarbeid også i vår tid. Studien viser i den forbindelse hvordan det kan la seg gjøre å revitalisere de gamle gravferdsritualene, ikke som erstatning for dagens ritualer, men som tillegg og inspirasjonskilde.en
dc.description.abstractThe background for this study was to actualize more knowledge about old funeral rituals and their impact on people’s health, during grief and mourning. The empirical material consists of some ethnographic narratives and post mortem photos, and is based on interviews with elderly people from two small communities in the North of Norway. Both the narratives and the photos are from the same context and refer to the same period of time; mainly from about 1920 to 1940. The analysis and interpretations are based on a phenomenological-hermeneutic method, inspired by the narrative theory of Ricoeur, and by Barthes´ theory on understanding photos. The reflections and analysis are also linked to ideas and theories about funeral rituals, health, coping, grief and mourning, traumatic crises and knowledge. The main insight of this stydy focus on how these old funeral rituals can be understood as cultural coping strategies. It shows how the old rituals, in the context of mental health, can serve as models for grief and mourning also in modern times. The study give som ideas about how it can be possible to revitalize the old rituals, not instead of the existing rituals, but as a suplement and source of inspiration.en
dc.format.extent3414606 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1406
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1181
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.subjectsorg og sorgarbeiden
dc.subjectkunnskapen
dc.subjectfenomenologisk-hermeneutisk filosofien
dc.subjectnarrativ teorien
dc.subjectgamle gravferdsritualeren
dc.subjecthelseen
dc.subjectmestringen
dc.titleÅ mestre livet når noen dør : en studie av sammenhengen mellom gamle gravferdsritual fra Nord-Norge, kulturelt helsefremmende mestring og sorgarbeiden
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record