Show simple item record

dc.contributor.advisorFedreheim, Gunn-Elin
dc.contributor.authorWeber, Anke
dc.date.accessioned2019-02-14T11:55:48Z
dc.date.available2019-02-14T11:55:48Z
dc.date.issued2018-11-29
dc.description.abstractMed denne masteroppgaven ønsker jeg å se på hvordan tjenesteytere i boliger for voksne utviklingshemmede i Tromsø kommune ivaretar selvbestemmelsesretten til tjenestemottakere. Det virker som tjenestemottakere har liten innflytelse på sin egen hverdag. Jeg lurer på hva dette kommer av og jeg stilte meg blant annet spørsmålet om tjenesteytere har for lite kunnskap om selvbestemmelsesretten eller om det er faktorer i selve oppbygning av tjenester som kan begrunne dette. For meg var det viktig å finne ut, hva tjenesteytere tenker om seg selv og sin yrkesutøvelse i de mest hverdagslige hendelser som handling, husvask og middagslaging. Og jeg var blant annet interessert i hvor vidt tjenestemottakerne har innflytelse på utformingen eller endringer av slike hverdagslige oppgaver. I tillegg skal jeg sammenlikne utdanningsbakgrunnen av tjenesteytere og finne ut om ulik utdanning gir forskjellig resultat. Hovedfokuset er dermed selvbestemmelse til tjenestemottakere i hverdagen i forhold til huslige gjøremål. Siden jeg begynte å jobbe med mennesker med utviklingshemming ble jeg opptatt av graden selvbestemmelse denne gruppen har og hvordan hverdagen til disse mennesker i kommunale boliger er preget av ytre forhold som personalsammensetning, turnusordninger og ikke minst kommuneøkonomien. Jeg begrenset utvalget til boliger for voksne funksjonshemmede som er døgnbemannet og jeg valgte en kvantitativ undersøkelse for å representere hele Tromsø kommune sine tjenesteytere i dette feltet.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/14693
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDMFMO60
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.titleHva er det til middag? Personalets syn på selvbestemmelsesretten i kommunale boliger for voksne utviklingshemmede i Tromsø kommuneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record