Show simple item record

dc.contributor.advisorNormann, Ketil
dc.contributor.authorGrongstad, Marta
dc.date.accessioned2008-06-30T09:20:28Z
dc.date.available2008-06-30T09:20:28Z
dc.date.issued2008-06
dc.description.abstractMastergradsoppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming. Studiens empiri er erfaringer som sykepleiere har gjort seg i møte med personer med demenssykdom. Disse erfaringene har hatt betydning for sykepleiernes valg av videreutdanning innen fagfeltet demens. Erfaringene har sykepleierne formidlet til meg som forsker gjennom skriftlige fortellinger og intervju. Arbeidets mål har vært å få frem hvilke erfaringer sykepleierne legger til grunn for egen kompetanseheving innen fagfeltet demens og hvordan disse erfaringene kan forstås. Gjennom analyse og tolkning av empirien er det to hovedtema som løftes frem for hvorfor sykepleierne ønsker kompetanseheving. Disse er: ”Sykepleiernes og pasientenes sårbarhet” og ”Sykepleiernes evne til å se person ”. Med utgangspunkt i de skriftlige fortellingene og intervjuene har jeg drøftet sykepleiernes sårbarhet, som blant annet omhandler opplevelse av kunnskapsbrist, behov for ulike former for kunnskap, opplevelse av ikke å bli verdsatt og at de lar seg emosjonelt berøre i møte med personer med demenssykdom. Pasientenes sårbarhet omhandler at de er forsvarsløse, sykepleiernes usikkerhet når pasientene viser sinne og autonomi og pasientenes reaksjoner når de opplever paternalistiske tilnærminger. ”Sykepleiernes evne til å se person” omhandler å se personen fremfor sykdommen, å gi pasienter gode stunder, refleksjon over livet, tilstedeværelse, trygghet og tillit. Til slutt drøftes betydningen av kunnskaper om pasientenes bakgrunn og livshistorie, tid til å lytte og å hjelpe pasientene med å huske når mye er glemt.en
dc.format.extent832274 bytes
dc.format.extent2065 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1488
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1270
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960nor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.titleHvilke erfaringer legger sykepleiere til grunn for egen kompetanseheving innen fagfeltet demens og hvordan forstå disse erfaringene?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record