Show simple item record

dc.contributor.advisorStorli, Sissel Lisa
dc.contributor.authorLindgren, Sari
dc.date.accessioned2008-06-30T12:41:31Z
dc.date.available2008-06-30T12:41:31Z
dc.date.issued2008-05-16
dc.description.abstractFormålet med denne mastergradsoppaven er gjennom fenomenologisk tilnærming å få en dypere forståelse av erfaringer med å leve med alvorlig Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Farmakologisk behandling kan bedre og lindre symptomer, men kan ikke hindre at sykdommen utvikler seg. KOLS er ofte assosiert med akutt forverring (exacerbasjoner) av symptomer. Dette kan bli livstruende og pasienten kan få behov for assistanse til å puste. Slike situasjoner kan føre til at det oppstår etiske dilemmaer blant annet knyttet til om livsforlengende behandling skal iverksettes eller ikke. Gjennom halvstrukturerte livsverdensintervju har fire mennesker fortalt om sine erfaringer med å leve med alvorlig oksygenavhengig KOLS. I analyse og tolking av fortellingene brukes en hermeneutisk fenomenologisk tilnærming. Funnen i fortellingene er drøftet i lys av tidligere forskning og filosofi med vekt på kroppsfenomenologi og på dansk livsfilosofitradisjon. Sosial isolasjon var en av de største konsekvensene for enkelte. Å leve med alvorlig KOLS innebar å være i en konstant pendling mellom håp, tvil og håpløshet. Noe av det mest betydningsfulle som har kommet frem i dette arbeidet, er den menneskelige ”urkraft” av livsmot som har forekommet hos informantene.en
dc.format.extent2417937 bytes
dc.format.extent4701 bytes
dc.format.extent2071 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1493
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1272
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3960nor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectalvorlig KOLSen
dc.subjectakutt forverringen
dc.subjectfenomenologien
dc.subjectlevd erfaringen
dc.subjectlivsmoten
dc.subjectlivsverdenen
dc.title"Veien blir jo så smal etter kvært": en studie av levd erfaring av å leve med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record