Show simple item record

dc.contributor.advisorLunde, Tom
dc.contributor.authorGreger, Christine
dc.date.accessioned2008-07-02T12:34:16Z
dc.date.available2008-07-02T12:34:16Z
dc.date.issued2008-05-05
dc.description.abstractSom følge av et arbeidsforhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker er det gitt ulike begrensninger i arbeidsgivers adgang til å foreta beslutninger og instruksjoner overfor arbeidstakerne. Slike begrensninger finnes for eksempel gjennom lovgivningen eller kan følge av arbeidsavtalen. I denne oppgaven skal det redegjøres for problemstillingen om det i norsk rett er adgang til å oppstille en generell regel om saklighet i arbeidsforhold som setter en generell begrensning for arbeidsgiver til å foreta instruksjoner og beslutninger overfor arbeidstakere. Det finnes ingen lovbestemmelse som hjemler et generelt saklighetskrav. Høyesterett har imidlertid uttrykt at det finnes et allment prinsipp som setter begrensninger for arbeidsgivers styringsrett. Problemstillingen om det virkelig er adgang til å oppstille et generelt saklighetskrav på hele arbeidsrettens område må imidlertid bero på en gjennomgang av hele rettskildebildet på området, og da særlig en gjennomgang av de ulike reelle hensynene som gjør seg gjeldende. Som en oppfølgning til problemstillingen vil det bli tatt stilling til hva som er innholdet i en slik generell regel.en
dc.format.extent265975 bytes
dc.format.extent2066 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1508
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1284
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en
dc.titleKrav om saklighet i arbeidsretten : en redegjørelse for adgangen til å oppstille en generell regel om saklighet i arbeidsforholden
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record