Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogvang, Susann
dc.contributor.authorSkagtun, Elaine Pettersen
dc.date.accessioned2008-07-02T15:01:05Z
dc.date.available2008-07-02T15:01:05Z
dc.date.issued2008-05
dc.description.abstractArbeidsavtalen danner utgangspunktet for arbeidstakerens og arbeidsgiverens gjensidige frister. Av arbeidsmiljøloven § 14-5 fremgår det at arbeidsavtalen skal inngås skriftlig, og av § 14-6 hvilket innhold den skal ha. Det er arbeidstakers behov for forutberegnelighet og klarhet som har vært avgjørende ved utformingen av bestemmelsene. Også hensynet til arbeidsgiver er imidlertid ivaretatt. Bestemmelsene skal virke konfliktforebyggende. Oppgaven illustrerer hvilken betydning kravet til skriftlighet av arbeidsavtalen har, herunder hvilke problemer som kan oppstå der skriftlig arbeidsavtale ikke er kommet i stand. Videre redegjøres det for når skriftlighet er et vilkår for gyldighet. Det gis også en fremstilling av hvilke regler som gjelder i forbindelse med inngåelse av arbeidsavtaler, og enkelte problemstillinger knyttet til arbeidsgivers adgang til å endre arbeidsforholdets innhold jf. arbeidsmiljøloven § 14-8 innenfor rammene av arbeidsavtalen. Det er viktig for at arbeidsavtalen skal gjenspeile arbeidsforholdet slik det er til enhver tid, at endringer kan foretas, samt at arbeidstaker på denne måte sikres opplysninger om endringene.en
dc.format.extent286572 bytes
dc.format.extent2074 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1520
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1291
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en
dc.titleKravet til skriftlig arbeidsavtale, jf. arbeidsmiljøloven §§ 14-5 flg.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record