Show simple item record

dc.contributor.authorFossland, Trine
dc.contributor.authorTømte, Cathrine Edelhard
dc.date.accessioned2019-06-06T07:42:21Z
dc.date.available2019-06-06T07:42:21Z
dc.date.issued2019-03-08
dc.description.abstractOnline courses, here understood as distributed online teaching, are increasing within higher education. The rising number of online students is due to several reasons the emergence of new student groups as part of countries’ lifelong learning policies; the need for diverse study formats to provide new knowledge needs within the workforce, and support mergers in higher education institutions with a requirement for cross-campus collaboration. Nevertheless, this development has so far been scarcely explored from the research side, when it comes to highlighting the complex conditions for collaborative learning in online contexts. Based on observations and interviews with students and teachers in an online MBA and a theoretical framework that addresses technology’s role as facilitating collaborative learning, the following research question is posed: <i>How is students’ participation and collaborative learning facilitated in an online MBA?</i> The findings reveal a complexity of aspects linked to the online teaching design in where the organization and facilitation of the course are crucial for students’ participation and collaboration. Our findings highlight distinct challenges for higher education institutions when developing new online courses for specific groups of students, such as adult students.en_US
dc.description.abstractNettstudier, her forstått som distribuert undervisning tilrettelagt via internett, er et stadig mer aktuelt tema innen høyere utdanning. Det økte antallet nettstudenter har flere årsaker: fremveksten av nye studentgrupper, nasjonal satsning på «livslang læring», nye kunnskapsbehov i arbeidslivet, samt behov for tettere samarbeid på tvers av institusjoner og landegrenser. På tross av økt etterspørsel, vet man fortsatt lite om de komplekse vilkårene for samarbeidslæring i nettbaserte studier. Med utgangspunkt i observasjon og intervjuer med studenter og lærere i en nettbasert MBA og et teoretisk rammeverk om hvordan teknologi kan tilrettelegge for samarbeidslæring, stilles følgende forskningsspørsmål: <i>hvordan tilrettelegges det for studenters deltakelse og samarbeidslæring i en nettbasert MBA?</i> Funnene avdekker at en rekke komplekse forhold ved selve undervisningsdesignet, lærestedets organisering og tilrettelegging er avgjørende for deltakelse og samarbeidslæring. Våre funn peker på en rekke spesifikke utfordringer universitet- og høgskolesektoren må ta hensyn til i sin videre satsning på nettbaserte studier generelt og voksne studenter i jobb spesielt.en_US
dc.descriptionSource at <a href=https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-01-04>https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-01-04</a>.en_US
dc.identifier.citationFossland, T. & Tømte, C.E. (2019). Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA). <i>Uniped, 42</i>(1), 41-59. https://doi.org/10.18261/issn.1893-8981-2019-01-04en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1684894
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2019-01-04
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15469
dc.language.isonoben_US
dc.publisherScandinavian University Press / Universitetsforlageten_US
dc.relation.journalUNIPED
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjecthøyere utdanningen_US
dc.subjectnettstudieren_US
dc.subjectdeltakelseen_US
dc.subjectsamarbeidslæringen_US
dc.subjectMBAen_US
dc.subjectHigher educationen_US
dc.subjectonline coursesen_US
dc.subjectparticipationen_US
dc.subjectcollaborative learningen_US
dc.title.alternativeParticipant or observer? A case study on the conditions for participation and collaborative learning in an online MBAen_US
dc.titleDeltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA)en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record