Show simple item record

dc.contributor.advisorLier, Tore
dc.contributor.authorOdberg, Ingvild Ringsby
dc.date.accessioned2019-06-11T12:46:17Z
dc.date.available2019-06-11T12:46:17Z
dc.date.issued2015-05-30
dc.description.abstractBakgrunn og formål: Neglisjerte tropesykdommer rammer 2 milliarder mennesker globalt og er et stort folkehelseproblem spesielt blant fattige. Fire av sykdommene er helmintiaser (ormesykdommer) som kan kontrolleres medikamentelt med preventiv kjemoterapi. I dag mottar 784,6 millioner mennesker en eller flere tabletter årlig mot minst én av helmintiasene gjennom sponsede kontrollprogrammer. Sykdommene har fått økt oppmerksomhet og dermed har det kommet kritikk mot de mer problematiske aspektene og utfordringene med strategien. Denne oppgavens formål er å undersøke utfordringer knyttet til kontroll med preventiv kjemoterapi, og se om dette er en god nok strategi mot neglisjerte tropesykdommer. Metoder: Dette er en litteraturstudie basert på rapporter fra WHO, anbefalte artikler fra veileder og litteratursøk i PubMed, PLOS Neglected Tropical Diseases og UpToDate. Artikler ble valgt ut fra relevans til oppgavens formål. Utfordringer ble valgt basert på gjentakelsestendens i artiklene. Resultater: Litteraturstudiet resulterte i utvelgelsen av 11 ulike områder som er utfordrende innenfor kontroll med preventiv kjemoterapi. Disse varierer fra finansiering til resistens. Det pekte seg ut noen overordnede problemer med anvendelsen av preventiv kjemoterapi. Disse er avhengigheten av ekstern veldedighet, store mangler innenfor relevant forskning og at bruken av preventiv kjemoterapi ikke er tilstrekkelig for å oppnå sykdomskontroll. Diskusjon og konklusjon: Neglisjerte tropesykdommer har etter hvert fått velfortjent oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet. Det fins nå en rekke sponsede kontrollprogrammer. Preventiv kjemoterapi framstår som en kostnadseffektiv og velfungerende strategi mot sykdommene. Likevel fins det flere utfordringer forbundet med bruken av preventiv kjemoterapi. Utfordringene har sammenheng med at preventiv kjemoterapi har gått fra å være en av flere strategier til å bli nesten enerådende i kampen for kontroll av neglisjerte tropesykdommer. Med det store fokuset den medikamentelle tilnærmingen har fått havner andre forebyggende tiltak som tar hensyn til sykdommens kontekst i bakgrunnen. Preventiv kjemoterapi kan ikke alene fjerne årsakene til dårlig helse og fattigdom.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15524
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2015 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk mikrobiologi: 715en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical microbiology: 715en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Tropemedisin: 761en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Tropical medicine: 761en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.titlePreventiv kjemoterapi mot neglisjerte tropesykdommer. Hvordan kurere fattigdom og fortsatt rekke hjem til middagen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record