Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Ingrid Petrikke
dc.contributor.authorBrevik, Kristin Gaski
dc.date.accessioned2019-06-12T10:33:19Z
dc.date.available2019-06-12T10:33:19Z
dc.date.issued2018-06-03
dc.description.abstractBakgrunn: Forekomsten av diabetes har økt betydelig de siste tiårene, og tilsvarende trend sees hos gravide. Diabetes i svangerskap er assosiert med uheldige utkomme for mor og barn. Fra 2013 har det vært et en felles prosedyre mellom 1. og 2. linjetjenesten i Vest-Finnmark, samt økt fokus gjennom møtearenaer og undervisninger om problemstillingen. Formålet med oppgaven var å få mer kunnskap om oppfølging og utkomme hos mor og barn i Finnmark i perioden 2011-2016, samt se om det var forskjell på oppfølging og utkomme hos mor og barn i perioden før og etter innføring av felles prosedyre. Metode: Kvalitetssikringsstudie av 216 gravide kvinner med diabetes i svangerskapet i Finnmark i perioden 01.01.11-31.12.16. Pasientopplysninger ble hentet retrospektivt fra pasientjournalsystemene DIPS og PARTUS. Resultater: Prevalens av diabetes blant gravide i Finnmark økte fra 33,6 per 1000 i 2011 til 59,8 per 1000 i 2016. Det var en signifikant økning i prevalens av diabetes i svangerskap i 2014-2016 sammenlignet med 2011-2013 (P=0,04). Det var signifikant lavere gjennomsnittlig verdi av HbA1c i 2014-2016 sammenlignet med 2011-2013 (5,6 mmol/L [SD 0,4] vs. 5,9 mmol/L [SD 0,7], P=0,003). Det var en signifikant assosiasjon mellom KMI > 30kg/m2 og antall kvinner som fikk preeklampsi (P=0,001). Ifølge PARTUS og fødeprotokoller var det henholdsvis 4233/4230 fødsler i Finnmark i perioden 01.01.11-31.12.16. Medisinsk Fødselsregister (MFR) oppgir totalt 4255 fødsler i Finnmark i tilsvarende periode. Konklusjon: Det er en økning i antall tilfeller svangerskapsdiabetes etter implementering av ny prosedyre. HbA1c var signifikant lavere hos kvinnene i 2014-2016 og det var en signifikant assosiasjon mellom KMI over 30 kg/m2 og antall kvinner som også fikk preeklampsi. Utkommet for mor og barn i svangerskap med diabetes i Finnmark er i overensstemmelse med nasjonale data fra MFR og i store internasjonale studier. Tall fra MFR og Finnmarkssykehuset egne register avviker fra hverandre, og en gjennomgang av rutiner for rapportering bør vurderes.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15547
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2018 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en_US
dc.titleDiabetes i svangerskap. Oppfølging og utkomme for mor og barn i Finnmark.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record