Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Svein Ottar
dc.contributor.authorNystrand, Bjørn Tore
dc.date.accessioned2008-07-16T12:22:35Z
dc.date.available2008-07-16T12:22:35Z
dc.date.issued2008-05-30
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven var å kartlegge ungdoms holdninger til fisk og laks, samt deres forventninger til produktet laksewrap. Ved å utsette utvalget for en direkte smakserfaring med laksewrap, ønsket jeg å teste effekten av erfaringen på holdningene og forventningene i forkant. På bakgrunn av erfaringen ønsket jeg også å teste utvalgets lojalitet til produktet målt som intensjoner for å spise det i fremtiden, og i hvilken grad de ville anbefale produktet til andre. Undersøkelsen viste at ungdommene hadde positive holdninger til både fisk og laks. De positive holdningene var blant annet basert på utvalgets syn på fisk og laks som god mat. Det var også stor enighet om at fisk og laks var klokt å spise. Holdningsstyrke målt som sikkerhet i holdningsposisjon var høy både for fisk og laks, hvorav hele 70 % angav at de var sikre i holdningsposisjonen. Forventningene til laksewrapen var også høye. Det gjaldt spesielt for påstandene om at den skulle være spennende og god å spise. Holdningsstyrken overfor laksewrapen var imidlertid noe lavere enn for fisk og laks. I etterkant av erfaringen med laksewrapen viste det seg derimot at de relativt høye forventningene ikke ble innfridd, og at smaken var en avgjørende årsak til de negative vurderingene. Produkterfaringen innvirket også på holdningene til fisk og laks. Innvirkningen var signifikant og negativ. Holdningsstyrken overfor fisk og laks i etterkant av produkterfaringen var, som forventet, tilnærmet lik styrken i forkant. Holdningsstyrken overfor laksewrap endret seg derimot betraktelig etter at utvalget hadde erfart produktet. Lojalitet til produktet var lav.en
dc.format.extent809224 bytes
dc.format.extent2070 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1560
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1328
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDSVF-3910nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectkonsumentatferden
dc.subjectmarkedsføringen
dc.titleFisk i farta - en pådriver for holdningsendring blant ungdom?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record