Show simple item record

dc.contributor.advisorLian, Olaug S.
dc.contributor.authorYstad, Tora Natvig
dc.date.accessioned2019-07-10T10:50:24Z
dc.date.available2019-07-10T10:50:24Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.description.abstractØkt forekomst av psykiske plager og lidelser i dagens samfunn, spesielt blant unge mennesker, gjør psykisk helse til et aktuelt tema. Med denne litteraturstudien, ønsket jeg å kartlegge psykisk helse blant medisinstudenter, gjennom å undersøke prevalens av og determinanter for psykiske plager og lidelser. Medisinstudenter gjennomfører et krevende studium, og skal ta del i en utfordrende yrkeshverdag. Medisinstudenter er en selektert gruppe mennesker, og press og stress spiller inn på studiehverdagen. Det har lenge vært kjent at det er høy forekomst av selvmord blant leger. Medisinstudentene er våre framtidige leger. Det var derfor interessant å undersøke prevalens av og determinanter for psykisk helse blant medisinstudenter. I denne litteraturstudien har jeg foretatt flere søk i PubMed og funnet relevant litteratur fra tidsperioden 2001-2019. Litteraturgjennomgangen viser et forskningsfelt med enkelte kunnskapshull: flere studier etterspør multisenter-studier, longitudinelle studier og intervensjonsstudier. Gitt en mangel på slike studier: søket viser at medisinstudenter opplever økt grad av stress og psykiske plager og lidelser. År på studiet, kjønn, relasjonelle problemer, sosioøkonomisk status, bruk av alkohol og det å bo alene, var signifikante determinanter for dårlig psykisk helse blant medisinstudentene. Suksessfaktorer for god psykisk helse på medisinstudiet viste seg å være sosial deltagelse, innflytelse på egen arbeidshverdag, gode kliniske ferdigheter og identifisering med legeyrket. Konklusjonen er at det behov for forebygging av psykiske lidelser på medisinstudiet, men at det også er nødvendig med longitudinelle studier, multisenter-studier, og ytterligere studier for å kartlegge effekten av intervensjonsprogrammer som fremmer god psykisk helse blant medisinstudenter og ferdigutdannede leger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15739
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.titlePsykisk helse blant medisinstudenter: prevalens og determinanter. Et litteraturstudiumen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record