Show simple item record

dc.contributor.advisorIrtun, Øivind
dc.contributor.authorHveem, Fredrikke Eidarsdatter
dc.date.accessioned2019-07-10T10:57:33Z
dc.date.available2019-07-10T10:57:33Z
dc.date.issued2019-06-02
dc.description.abstractBakgrunn: Overvekt og fedme er et økende helseproblem både nasjonalt og globalt. Dette medfører risiko for somatiske sykdommer, inkludert hjerte- og karsykdom, diabetes mellitus, søvnapné og belastningsplager. Ofte eksisterer det psykososiale problemstillinger, enten som en årsak til eller et resultat av overvekt og fedme. Både somatiske og psykososiale aspekter kan gi redusert livskvalitet hos pasientene. Formål: Masteroppgaven har til hensikt å gi en pekepinn på effekten av bariatrisk kirurgi på komorbide tilstander og livskvalitet. Hovedspørsmålene som stilles er; 1) Fører bariatrisk kirurgi til remisjon av somatiske sykdommer? 2) Blir den totale livskvaliteten forbedret etter bariatrisk kirurgi? og 3) Er det korrelasjon mellom endring i vekt/BMI og livskvalitet? Materiale og metode: Dette er en prospektiv studie der bariatrisk kirurgi er intervensjonen. Datamateriale er pasienter som er aksepterte for bariatrisk kirurgi ved regionalt senter for sykelig overvekt ved Nordlandssykehuset Bodø og som har svart på PROSURG-spørreskjema 3 uker preoperativt og 8 måneder postoperativt. Resultatet fra spørreskjemaene samt relevante målinger og komorbiditet fra journalene ble registrerte i Microsoft Excel og analysert deskriptivt og med statistiske tester i IBM SPSS v.25 for MAC. Resultat: Utvalget besto av 15 (68,2%) kvinner og 7 (31,8%) menn med en gjennomsnittsvekt på henholdsvis 114,5 kg (SD 17,4) og 136,1 kg (SD 12,1) ved utredning. 45,5% ble operert med gastric sleeve og 54,5% med gastric bypass. Gjennomsnittlig observasjonstid var 7,6 måneder, og gjennomsnittsvekten sank totalt med -33,4  10,8 kg (p<0,001) for kvinner og -42,2  12,2 kg (p<0,001) for menn. For alle komorbide tilstander sank andelen med komorbiditet postoperativt, unntatt for refluks der andelen var den samme, men med 4 de novo tilfeller. Bedringen i komorbiditet var ikke signifikant for noen av tilstandene. På spørsmålene om livskvalitet scoret de fleste lavere postoperativt, som indikerer bedre livskvalitet, og den totale scoren ble signifikant redusert (p<0,001). Det var ingen signifikant korrelasjon mellom livskvalitet og vektendring. Konklusjon: Resultatene antyder forbedret livskvalitet, men ikke sikker bedring i komorbiditet. Det trengs mer systematisk datainnsamling og større utvalg til for å konkludere.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15742
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gasteroenterologisk kirurgi: 781en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gastroscopic surgery: 781en_US
dc.titleKomorbiditet og quality of life hos bariatriske pasienter. En prospektiv studie fra RSSO ved Nordlandssykehuset Bodøen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record