Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjelbakken, Tove
dc.contributor.advisorVik, Anders
dc.contributor.authorRye, Karen Regine Finnsdotter
dc.date.accessioned2019-07-10T12:53:21Z
dc.date.available2019-07-10T12:53:21Z
dc.date.issued2019-06-02
dc.description.abstractBakgrunn: De siste 20 årene har det kommet flere endringer av retningslinjer for behandlingsregimer av akutt leukemi, hvor stadig eldre pasienter i dag får mer intensiv behandling i form av kjemoterapi med kurativt siktemål, og gjennomfører stamcelletransplantasjon. I denne oppgaven har vi sett på om en slik endring har ført til at pasienter med akutt leukemi generer flere liggedøgn i sykehus enn tidligere. Metode: Ved hjelp av uttrekk fra det lokale leukemiregisteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble det etablert et separat kvalitetsregister med utgangspunkt i to pasientgrupper; de ≥ 60 år og de ≥ 18 år som fikk gjennomført allogen stamcelletransplantasjon. Sammenlikning av liggetid i sykehus og på intensiv avdeling ble utført mellom tidsperiodene 01.01.00-31.12.08 og 01.01.09-31.12.17. De ulike variablene undersøkt i studien ble funnet i pasientenes elektroniske journal. Det ble bruk deskriptiv statistikk, t-test og ikke-parametriske tester. Resultat: Det ble inkludert totalt 168 pasienter i studien. Totalt 144 pasienter var i gruppen ≥ 60 år (median alder 71 år i begge perioder). Det var totalt 28 pasienter ≥ 18 år som fikk gjennomført allogen stamcelletransplantasjon (median alder 40 år periode 1og 47 år periode 2), fire av disse var ≥ 60 år. For begge gruppene var det flere pasienter i periode 2, hhv. 88 mot 56 for de ≥60 og 17 mot 11 for de ≥ 18 år som fikk gjennomført allo-SCT. Det var ingen statistisk signifikant økning fra periode 1 til 2 i gjennomsnittlig antall liggedøgn for noen av gruppene, men det var en statistisk signifikant økning i median antall liggedøgn ved UNN for pasientgruppen ≥ 60 år og en grensesignifikant økning i median antall liggedøgn totalt ved alle sykehus. Det var en økning i absolutt antall liggedøgn på sykehus med 2627 liggedøgn totalt for alle pasientene per år, tilsvarende en årlig økning på hhv. 0,9 sengeplasser ved UNN og 1,1 sengeplasser totalt ved alle sykehus i Helse Nord inklusive UNN. Konklusjon: Dreiningen mot mer intensiv behandling hos stadig eldre pasienter med akutt leukemi har ført til totalt mer liggetid i sykehus, spesielt i UNN.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15745
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Hematology: 775en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Hematologi: 775en_US
dc.titleGir nye behandlingsprotokoller for akutt leukemi flere liggedøgn i sykehus?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record