Show simple item record

dc.contributor.advisorSvartberg, Johan
dc.contributor.authorSalaman, Marcus
dc.contributor.authorSandnes, Eirik
dc.date.accessioned2019-07-10T12:59:50Z
dc.date.available2019-07-10T12:59:50Z
dc.date.issued2019-06-03
dc.description.abstractDiabetes mellitus er en utbredt sykdom i Norge, og deles inn i type-1 og type-2. I dette prosjektet har valgt å rette fokuset mot prevalensen av langtidskomplikasjoner blant diabetes mellitus type-1 pasienter som følges opp av endokrinologisk seksjon ved UNN. Formålet er å undersøke hvilke typer langtidskomplikasjoner pasientene har fått av deres sykdom, om det foreligger kjønnsforskjeller og analysere risikofaktorene som kan bidra til å utvikle langtidskomplikasjonene. Data er blitt samlet inn ved hjelp av Noklus diabetesskjema, som utfylles ved aktuelle årskontroller. Resultatene fra Noklus skjema ble sendt videre inn til Norsk diabetesregister, der vi har hentet dataene våre fra. Langtidskomplikasjonene vi har sett på er nefropati, erektil dysfunksjon, retinopati, nevropati, koronarsykdom, hjerneslag, arteriell karkirurgi, amputasjon og diabetes fotsår. Ved hjelp av programvaren “Statistical Package for the Social Sciences” har vi utført ulike kvantitative analyser og paret t-test basert på disse langtidskomplikasjonene, og mulige risikofaktorer som HbA1c og durasjon. Pasientene i studien vår har hatt en gjennomsnittlig durasjon på 21,2 år, gjennomsnittlig HbA1c på 8,09%, der 43,2% har langtidskomplikasjoner til sin diabetes mellitus type-1. Analysene viser at det foreligger kjønnsforskjeller, hvor det er en høyere andel av komplikasjoner blant menn i forhold til kvinner. Retinopati har vist seg å være den mest utbredte komplikasjonen blant pasientene som er inkludert i studien. T-testene vi har utført viser at sykdomsdurasjon er signifikant korrelert med samtlige langtidskomplikasjoner (p<.001, karkirurgi p=.005). Videre viser det seg at det kun er koronarsykdom som er signifikant korrelert med HbA1c (p=.005), noe som kan være i strid den allmenne oppfatningen av at HbA1c er en pådriver til alle langtidskomplikasjoner. Grunnet ulike feilkilder, som for eksempel manglende distinksjon i durasjonsvarighet, kan dette ha bidratt til konklusjonen. Noe som bør tas i betraktning og studeres videre.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15747
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Endokrinologi: 774en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Endocrinology: 774en_US
dc.titleLangtidskomplikasjoner ved diabetes type 1 pasienter i Nord-Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record