Show simple item record

dc.contributor.advisorEmaus, Nina
dc.contributor.authorVold, Anne Tine
dc.date.accessioned2019-08-19T12:47:29Z
dc.date.available2019-08-19T12:47:29Z
dc.date.issued2013-05-15
dc.description.abstractSammendrag: Jeg har de siste 6 år jobbet ved nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom. I løpet av disse årene har jeg fått henvist et økende antall pasienter med kronisk bekkensmerte (KBS) til utredning og behandling. Min erfaring er at dette er en pasientgruppe med mange symptomer fra ulike organsystemer i tillegg til omfattende muskel- og skjelettplager. Til tross for de omfattende plagene, opplever jeg likevel at helsevesentet møter disse pasientene med en lokal tilnærming. I litteraturen beskrives KBS som en lite forstått tilstand og i den senere tid har flere fokusert på at dette er en tilstand som må forstås som en sammensatt problemstilling. Hensikten med denne studien var derfor å undersøke hvorvidt pasienter med KBS henvist til poliklinikk i spesialisthelsetjenesten har et vidt spekter av symptomer i form av muskel- og skjelettplager og subjektive helseplager. Det ble brukt en kvantitativ metode med en tverrsnittsundersøkelse av 20 kvinnelige pasienter med diagnosen KBS. Etter en kort samtale ble kvinnene ble undersøkt med den standardiserte undersøkelsen global fysioterapeutisk muskelundersøkelse (GFM-52) og ved bruk av et spørreskjema kalt Subjective Health Complaints (SHC). Resultatene fra denne undersøkelsen ble sammenholdt med tidligere resultater på ulike pasientgrupper. Resultatene viser at pasientgruppen har mange subjektive helseplager og stor grad av muskel- og skjelettplager sammenlignet med friske og andre pasientpopulasjoner. Pasientene forteller om mange vanskelige livserfaringer i den innledende samtalen Målt med GFM-52 har friske personer uten plager en gjennomsnittsscore på 35 mens kvinnene i denne studien 67,5. Denne gruppen kvinner med diagnosen KBS scorer høyere på GFM undersøkelsen enn all andre sammenlignbare pasientpopulasjoner. Resultatene fra SHC viser at KBS gruppen rapporterer 2 -12 ganger flere subjektive helseplager sammenlignet med friske kontroller, og like mange subjektive helseplager som irritabel tarm pasienter. Konklusjon på dette pilotprosjektet er at KBS pasienter har høye scorer og mange kroppslige belastninger fra flere organsystemer målt med GFM og SHC. I tillegg rapporterer de mange vanskelige livserfaringer. I lys av teori om psykomotorisk fysioterapi og alleostase forståes disse symptomene som en overbelastning hos pasientene og som kommer til uttrykk i form av plager fra flere organsystemer.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15938
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen_US
dc.publisherUniversity of Tromsøen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDHEL-3901en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Physiotherapy: 807en_US
dc.titleKronisk bekkensmerte, muskelspenninger og selvopplevde helseplageren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record