Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde
dc.contributor.authorPrimberg, Christian
dc.date.accessioned2019-08-20T07:48:14Z
dc.date.available2019-08-20T07:48:14Z
dc.date.issued2019-05-08
dc.description.abstractDenne kvalitative forskningsstudien undersøker: Hvilke faktorer kan påvirke prestasjonsangst i gehørtreningsfaget. Tidligere forskning tyder på at en del elever og studenter har prestasjonsangst som kan være til hinder for læring. Jeg var derfor interessert i å utforske hvilke tanker lærere i gehørtrening har om arbeidsmåter som påvirker prestasjonsangst. Metoden i studien var en kombinasjon av observasjon og kvalitative intervjuer av fire erfarne lærere i gehørtrening som alle underviser ved videregående skoler. I intervjuene ble lærerne spurt om deres erfaringer med prestasjonsangst blant elever, hva de legger i begrepet prestasjonsangst, og hvilke faktorer de mener påvirker elevenes prestasjoner. Den temabaserte analysen viste at alle informantene jobbet for å redusere, eller unngå prestasjonsangst blant elevene, samtidig som de hadde forskjellige tanker om hvilke arbeidsformer som fungerte best. Funnene viser at det kan være flere faktorer som kan bidra til prestasjonsangst, både på individplan og i læringsmiljø, men at de individuelle også påvirkes av miljøet. Prestasjonsangst er noe som oppleves av det enkelte individ, men som gjerne oppstår i en sosial kontekst. Forskningsmaterialet viser at lærerne mener at det er fordelaktig å skape et oppgaveorientert læringsmiljø, hvor det er lov å gjøre feil, og der lærerne differensierer oppgaver og formidler strategier. Dette kan påvirke elevenes mestringsforventning og attribusjonsmønster, og er derfor faktorer som kan dempe prestasjonsangst. Resultatene kan også tyde på at prestasjonsangst kan reduseres ved å bruke nivådelte grupper, der elevene kan sammenligne seg med medelever på noenlunde samme nivå. Flere av informantene mener at man vil kunne øke prestasjonsangst ved å høre elevene én og én, men samlet resultat viser at dette avhenger av kontekst, og om undervisningen foregår i et trygt og oppgaveorientert læringsmiljø.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/15962
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDMUS-3902
dc.subjectgehørtreningen_US
dc.subjecthørelæreen_US
dc.subjectprestasjonsangsten_US
dc.subjectstressen_US
dc.subjectlæringsmiljøen_US
dc.subjectmusikklinjeen_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110::Musikkpedagogikk: 114en_US
dc.titlePrestasjonsangst i gehørtrening. Faktorer som kan påvirke prestasjonsangst - En observasjons- og intervjustudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record