Show simple item record

dc.contributor.advisorPedersen, Øystein
dc.contributor.authorHansen, Mari
dc.date.accessioned2019-09-13T08:09:34Z
dc.date.available2019-09-13T08:09:34Z
dc.date.issued2019-08-19
dc.description.abstractBakgrunn: Ekstrauterin graviditet (ex.u.) påvises i økende tilfeller før symptomdebut og gir mulighet for tidlig og ikke-operativ behandling. Formålet med prosjektet er å utprøve behandlingspraksis ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø mot nasjonale standarder for å avdekke avvik og forbedringsmuligheter. Utprøvingen gjøres ved å studere tidligere pasientforløp og kartlegge utfall i form av komplett abort for behandlingsalternativene; ekspektans, metotreksat (MTX) og kirurgi, samt studere faktorer assosiert med mislykket MTX-behandling og som nødvendiggjør operasjon. Materiale og metode: Studien inkluderte 288 pasienter med diagnosen «O00 Svangerskap utenfor livmoren» i perioden 2006-2016 ved UNN Tromsø. Studien er en retrospektiv kvalitetssikringsstudie basert på journalgjennomgang med uthenting av informasjon om hCG-verdier, ultralydfunn, svangerskapsuke, obstetrisk historie, symptomer, blodtrykk, puls, behandlingstype, samt mulige risikofaktorer for ex.u. som alder, røyking, spiralbruk, genitale infeksjoner, tidligere ex.u., IVF, endometriose, sectioforløsning, overvekt og diabetes. Datamaterialet ble overført til SPSS og analysert med t-test, X2-test/Fishers test og ANOVA. Resultater: Ekspektans var vellykket blant 11/21 (52,4%) pasienter. Total suksessrate for MTX-behandling var 75,4% (98/130). Totalt 32/130 (24,6%) MTX-behandlede pasienter undergikk kirurgi. Hele 146/288 kvinner (50,7%) ble operert som førstelinjebehandling. Ved sammenligning av gruppen med vellykket MTX-behandling versus mislykket MTX-behandling ble det avdekket signifikante forskjeller i preterapeutisk s-hCG (median 1212 IU/L versus 2432 IU/L, p = 0,002), Hb-konsentrasjon (henholdsvis 13.1 +/- 1.1 versus 12.5 +/- 1.1, p = 0,009), paritet (henholdsvis 0.69 +/- 0.9 versus 0.81 +/- 1.0, p = 0,018) og spiralbruk (henholdsvis 4/98 versus 6/32, p = 0,014). Konklusjon: Ved ex.u. og s-hCG > 5000 IU/L er det høy risiko for terapisvikt ved MTX-behandling. MTX-behandling ved s-hCG < 3000-5000 IU/L gir ca 80% terapisuksess. Dersom nasjonale retningslinjer (kirurgi ved s-hCG > 5000 IU/L) overholdes i større grad vil suksessraten ved MTX-behandling øke og flere pasienter unngår behandling med både MTX og kirurgi.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16189
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750en_US
dc.titleBehandling av ekstrauterint svangerskap ved Universitetssykehuset Nord-Norge i perioden 2006-2016. En kvalitetssikringsstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record