Show simple item record

dc.contributor.advisorRinaldo, Christine Hanssen
dc.contributor.authorBjørkøy, Magnus Bjørgan
dc.date.accessioned2019-09-23T07:48:37Z
dc.date.available2019-09-23T07:48:37Z
dc.date.issued2017-09-18
dc.description.abstractBakgrunn: Polyomavirus BK (BKPyV) infiserer omtrent 80% av befolkningen tidlig i livet og etablerer en livslang infeksjon. Viruset forårsaker sjeldent sykdom, men kan ved nyretransplantasjon reaktiveres og forårsake polyomavirusassosiert nefropati (PyVAN) med betydelig risiko for grafttap. Ingen effektive antivirale medikamenter mot BKPyV-infeksjoner finnes i dag. Cidofovir (CDV) har sporadisk blitt forsøkt som behandling mot PyVAN. Denne oppgaven undersøker in vitro-effekten av et lipidderivat av CDV, 1-O-octadecyl-2-O-benzyl-sn-glycero-3-cidofovir (ODBG-CDV) på BKPyV-infeksjon i primære humane nyreepitelceller (RPTEC). Metode: RPTEC ble sådd ut og infisert med BKPyV, og to timer senere behandlet med ODBG-CDV i konsentrasjoner på 0,01 – 10 μM. 2, 3 og 4 dager post infeksjon (dpi) ble cellene høstet og undersøkt med kvantitativ polymerase kjedereaksjon (qPCR), immunfluorescensmikroskopi, konfokalmikroskopi og western blott. Vi undersøkte også effekten på celleviablitet på uinfisert RPTEC ved hjelp av ATP-kvantifisering 3 dpi og kontinuerlig impedansmåling i cellelaget med xCelligence. Resultater: Sammenlignet med ubehandlet RPTEC, viser resultatene at 0,1 μM ODBG-CDV reduserer frigjøringen av nydannet BKPyV med cirka 90% 3 dpi, og at høyere konsentrasjoner har enda mer effektiv antiviral effekt. Undersøkelsene viser at det spesielt er det sene proteinuttrykket av agnoprotein og VP1 som reduseres, med mindre påvirkning av det tidlige proteinet LTag. Viabilitetsmålinger viser at 0,1 μM ODBG-CDV gir ca 10% reduksjon i metabolisme, men at proliferasjon påvirkes lite. Ved konsentrasjoner fra 0,5 μM har ODBG-CDV en betydelig cytostatisk effekt og 10 μM ODBG-CDV gir betydelig celledød i løpet av kort tid. Fortolkning: ODBG-CDV har en antiviral effekt mot BKPyV som er mange ganger så potent som CDV, og ser ut til kunne være mer potent enn andre CDV-derivat som brincidofovir. Cytotoksisk effekt er betydelig, men lave doser på rundt 0,1 μM ser ut til å tolereres relativt bra. ODBG-CDV kan være en kandidat for videre forskning på antiviral behandling av PyVAN.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16250
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDMED-3950
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Medisinsk mikrobiologi: 715en_US
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Basic medical, dental and veterinary science disciplines: 710::Medical microbiology: 715en_US
dc.titleEn in vitro-studie av antiviral effekt av cidofovirderivatet ODBG-CDV mot BK polyomavirus-replikasjonen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record