Show simple item record

dc.contributor.advisorBeddari, Ellinor
dc.contributor.authorLien, Elise Christine
dc.date.accessioned2019-10-31T09:45:57Z
dc.date.available2019-10-31T09:45:57Z
dc.date.issued2018-10-31
dc.description.abstractBakgrunn: Det har i de siste årene vært et økt fokus på kvaliteten på seksualundervisning til skoleelever. Det påstås fra mange hold at seksualundervisningen varierer og ikke er tilstrekkelig knyttet til ungdoms behov. Problemstilling: Hvordan gjennomfører helsesøstre seksualundervisningen til ungdomsskoleelever, og hvilke tilpasninger gjøres knyttet til deres behov angående temaet seksualitet? Litteratur: Tidligere forskning knyttet til ungdommers oppfatning av seksualundervisning, deres informasjonskilder, og helsesøstres opplevelser av å undervise om seksualitet. Litteratur om sosiokulturelle perspektiver på seksualitet, skolehelsetjenesten, helsesøstres ansvarsområde, samt didaktikk og health literacy belyser denne oppgaven. Metode: Kvalitativ metode av seks individuelle intervjuer. Intervjuene ble analysert med en hermeneutisk tilnærming. Resultat: Helsesøstrene anser seksualundervisning som en del av sitt ansvarsområde. De opplever at de har en annen kompetanse om ungdom og seksualitet enn hva lærere har. Gjennomføring og tilpasning kan være utfordrende grunnet elevenes variasjoner i erfaring, utvikling, interesser og temaets natur. Helsesøstrene har ulike tilnærminger til kjønnsinndeling av grupper. Helsesøstrene ønsker i større å grad tematisere positive aspekter ved seksualitet. Det fremkommer utfordringer knyttet til stor bredde av tematikker i undervisningen og anledning til å gjennomgå alle. De lærer i stor grad om ungdoms behov gjennom elever som oppsøker dem med ulike problemstillinger knyttet til seksualitet. Avslutning: Studien viser at tilpasning i seksualundervisning skjer gjennom ulike metoder og vurderinger. Seksualundervisningen tar utgangspunkt i bevisstgjøring av elevenes refleksjoner knyttet til holdningsbaserte spørsmål. Seksualundervisningen viser seg som en arena hvor helsesøster kan synliggjøre seg som en aktør innen skolehelsetjenesten som elevene kan oppsøke ved behov. Studien viser dessuten at helsesøstrene gjør tilpasninger knyttet til språklig avklaring for å kunne gi adekvat undervisning. Språklig avklaring blir benyttet som en plattform for utveksling av forståelse mellom seg selv som individ og faglig aktør, og for elevene som individ og ungdom. Alders og kulturdifferanse er faktorer som krever at helsesøstre er oppdaterte på hva som er aktuelt for ungdomsskoleelevene. Nøkkelord: Seksualundervisning, seksuell helse, oppfatninger, helsesøster, ungdom, elever.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16550
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.subject.courseIDHEL-3903
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subjectSeksualundervisningen_US
dc.subjectSeksuell helseen_US
dc.subjectOppfatningeren_US
dc.subjectHelsesøsteren_US
dc.subjectUngdomen_US
dc.subjectEleveren_US
dc.titleHelsesøsters seksualundervisning til ungdomsskoleelever. En kvalitativ studie om helsesøstres erfaringer med gjennomføring av seksualundervisningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record