Show simple item record

dc.contributor.advisorBugge, Einar
dc.contributor.authorEriksen, Amund Henrik
dc.date.accessioned2008-12-08T14:12:43Z
dc.date.available2008-12-08T14:12:43Z
dc.date.issued2008-09-15
dc.description.abstractResymé Introduksjon: Radiofrekvensablasjon har blitt brukt som behandling mot supraventrikulære takykardier ved UNN siden 2004. Metoden går ut på at man via katetre plassert intrakardielt kartlegger utløsende fokus og/eller ledningsbaner som bidrar til å opprettholde arytmien. Ved å applisere radiofrekvensenergi over de ønskede områder kan man destruere substratet for arytmien. Jeg har gått gjennom journaler på pasienter som fikk radiofrekvensablasjonsbehandling i perioden 2004-2006, og vil i denne oppgaven se nærmere på suksess-, residiv og komplikasjonsrater. Metode: Man gikk gjennom journaler til pasienter som har fått behandling for anfallsvis atrieflutter, AV-nodal reentry takykardi og for Wolff-Parkinson White syndrom i perioden. Pasienter som fikk ablasjonsbehandling for andre årsaker ble ekskludert fra undersøkelsen. Man registrerte data som gikk på type arytmi, alder og kjønn, primær suksess ved inngrepet, eventuelt senere residiv, prosedyretid og komplikasjoner. Resultater: Materialet omfatter 150 pasienter som fikk utført ablasjonsbehandling i perioden. Arytmiene fordelte seg med AVNRT 49 % (74/150), atrieflutter 23 % (35/150), manifest WPW 13 % (19/150) og skjult WPW 15 % (22/150). For det totale materialet var suksessraten 92,0 % (138/150), residivraten hos de med primært vellykket resultat var 8,0 % (n = 11), og komplikasjonsraten 4,7 % (n = 7). Menn utgjorde 59 % av pasientmaterialet, gjennomsnittlig alder var 49 ± 15 år. Gjennomsnittlig prosedyretid var 127 ± 43 minutter. For AV-nodal reentry takykardi (n = 74) var primær suksessrate 97,3 % (72/74), med en residivrate på 5,6 % (4/74). For Wolff-Parkinson White syndrom (n = 41) var primær suksessrate 80,5 % (33/41) og residivraten var 3,0 % (1/41). For anfallsvis atrieflutter (n = 35) var primær suksessrate 94,3 % (33/35) og residivrate 18,2 % (6/35). Diskusjon / Konklusjon: Resultatene fra perioden 2004-2006 viser at radiofrekvensablasjon er en effektiv behandling for pasienter med atrieflutter, Wolff-Parkinson White syndrom og AV-nodal reentry takykardi. Det var relativt få alvorlige komplikasjoner til behandlingen.en
dc.format.extent292319 bytes
dc.format.extent2070 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1664
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1444
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Cardiology: 771en
dc.titleRadiofrekvensablasjon av supraventrikulære takykardier ved UNN i perioden 2004 - 2006.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record