Show simple item record

dc.contributor.advisorNilssen, Hugo
dc.contributor.authorIsaksen, Øyvind Magnus
dc.contributor.authorKristiansen, Mauritz Mjøen
dc.date.accessioned2008-12-08T15:05:52Z
dc.date.available2008-12-08T15:05:52Z
dc.date.issued2008-09-15
dc.description.abstractBakgrunn. Fedme er et stadig økende problem i Norge og resten av den vestlige verden. Også blant barn og unge ser man at andelen overvektige er urovekkende høy. Fra sentralt hold er det gjennom en årrekke jobbet med å utarbeide retningslinjer og handlingsplaner for ernæring og fysisk aktivitet med hovedfokus rettet mot skole og familie. Vi har tenkt oss breddeidretten og idrettstrenere som en mulig arena for primærforebygging av overvekt og fedme, og ønsket å se på muligheten for å kurse denne gruppen i kostholdsveiledning. Materiale og metode. Oppgaven er todelt. Vi har gått gjennom og sammenfattet litteratur rundt temaene overvekt, kosthold, ernæring og fysisk aktivitet med særlig vekt på de norske statlige anbefalingene. Videre har vi gjennomført en spørreundersøkelse hvor et spørreskjema ble sendt til et tilfeldig utvalg av landets fotballtrenere på aldersbestemte nivå. Data fra undersøkelsen ble statistisk analysert ved hjelp av SPSS. Resultater. Litteraturgjennomgangen viser at det fra offentlig hold er pekt på skole og familie som de viktigste arenaer for forebygging av overvekt hos barn. Svarene fra vår egen studie viser en viss tendens til at trenere med trenerkurs fra NFF har et høyere kunnskapsnivå om kosthold og ernæring enn trenere uten kurs. Andelen trenere som har gitt/ gir spillerne sine kostholdsråd er opp mot 70 prosent. Dette er betydelig høyere enn vi hadde forventet. De konkrete rådene som gis er gode men av relativt generell art. Grunnet lav svarprosent på spørreundersøkelsen ble imidlertid utvalget lite slik at vi ikke kan trekke signifikante konklusjoner fra studien. Fortolkning. Som forventet ser vi en tendens til at trenerkurs og høyere utdannelse er positivt korrelert med kunnskap om kosthold og ernæring. Dette støtter teorien om at kursing er viktig for å øke kunnskapsnivået og dermed trenernes evne og vilje til å være mer aktiv i kostholdsveiledning av spillerne.en
dc.format.extent387898 bytes
dc.format.extent251841 bytes
dc.format.extent2072 bytes
dc.format.mimetypeapplication/octet-stream
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1668
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1446
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medisinske fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750en
dc.titleOvervekt - et økende helseproblem : kan kostholdsveiledning innen breddeidretten være en mulig arena for forebygging av overvekt hos barn og unge?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record