Show simple item record

dc.contributor.advisorBlix, Hilde Synnøve
dc.contributor.authorDahl, Liv Astrid
dc.date.accessioned2019-12-18T12:03:38Z
dc.date.available2019-12-18T12:03:38Z
dc.date.issued2019-12-06
dc.description.abstractDenne studien har hatt som mål å undersøke hvordan korister opplever kroppslig understrømstrening i kor og hvilken nytte korister og dirigent mener slik trening kan ha. Studien har blitt gjennomført i et blandetkor med 26 sangere. Dataene har blitt utviklet gjennom et fokusgruppeintervju med fire korister og et eget intervju med dirigenten. Samtlige korister har også besvart et spørreskjema som hadde som hensikt å innhente informasjon om i hvilken grad understrømstreningen hadde effekt. Fokusgruppeintervjuet og intervjuet med dirigenten handlet om koristenes opplevelse av understrømstreningen og om hvordan de tenker understrømstreningen kan ha effekt over tid. Funnene i denne studien viser at understrømstreningen i koret ble positivt mottatt og fungerte godt. Dette kan ha sammenheng med at koristene følte seg trygge og mestret øvelsene. For å fremme trygghet og mestring var det viktig for koristene at instruksene var gode og at aktivitetene var tilpasset nivået i koret. Funnene viser også at koristene likte understrømstreningen og syntes den var nyttig. Koristene opplevde at de ble mer bevisstgjort rytmiske aspekter i musikk og fokuserte mer på det etter treningen. Understrømstreningen kan tenkes å fremme koristenes pulsfølelse og kroppslige musikalske bevissthet. Mange syntes også at presisjonen i koret økte. Samtidig viste andre tilbakemeldinger at fokuset på det rytmiske gjorde at andre elementer, som frasering, dynamikk og intonasjon ble nedprioritert i arbeidet med å integrere understrømmen i sangen etter understrømstreningen. Videre fremhever studien at automatisering av disse understrømsaktivitetene vil kunne gi et verktøy for koristene, som over tid kan heve nivået på det rytmiske arbeidet i koret. Dette kan i neste rekke frigjøre energi til å perfeksjonere andre deler av musikken, som klang, intonasjon og frasering. For å oppnå dette må det vies tid til å gjøre slike aktiviteter på korøvelsene, med jevnlig og konkret arbeid i musikken koret synger.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/16965
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)en_US
dc.subject.courseIDMUS-3902
dc.subjectGehørdidaktikken_US
dc.subjectRytmetreningen_US
dc.subjectKoren_US
dc.subjectHørelæreen_US
dc.subjectUnderdelingen_US
dc.subjectUnderstrømen_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Musicology: 110en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110en_US
dc.titleRytmetrening i kor. En kvalitativ studie av koristers opplevelse av understrømstrening i kor.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)