Show simple item record

dc.contributor.authorDahl Hambro, Cathinka
dc.contributor.authorTessem Strøm, Janine
dc.contributor.authorSkillingstad, Torhild
dc.date.accessioned2020-01-10T09:18:30Z
dc.date.available2020-01-10T09:18:30Z
dc.date.issued2019-09-20
dc.description.abstractStadig større fokus rettes mot skriving og tekstkyndighet i norsk utdanning, ettersom forskning gjennomført de senere år har vist at studenter i høyere utdanning finner akademisk skriving utfordrende og ønsker bedre opplæring og oppfølging i dette aspektet av utdanningen. I denne artikkelen presenterer vi funn fra en studentundersøkelse gjort i forbindelse med kurs i akademisk skriving i regi av et akademisk skrivesenter ved et fakultet i en norsk høyere utdanningsinstitusjon høsten 2016. Vårt hovedanliggende med undersøkelsen var å finne ut om studentene ved fakultetet opplevde å være tilstrekkelig trygge på akademisk skriving og eventuelt hva de ønsket bedre opplæring og oppfølging i. Vår hovedhypotese har vært at mange studenter ikke erfarer at de får den opplæringen og oppfølgingen de trenger for å oppleve seg trygge på akademisk skriving gjennom studieløpet, og at akademiske skrivesentere derfor potensielt kan fylle en viktig funksjon ved høyere utdanningsinstitusjoner.en_US
dc.description.abstractLiteracy and academic writing receive increasingly more attention in Norwegian higher education, as recent research has demonstrated that students within the higher education system find academic writing challenging and express a desire for better instruction and follow-up on this aspect of their education. In this article, we present results from a survey conducted in connection with a course in academic writing organised by an Academic Writing Centre at a faculty at a Norwegian higher education institution during the autumn of 2016. The primary purpose was to explore whether the students at the faculty felt confident with regard to academic writing, and on what aspects of academic writing they desired more focus and instruction. Our main hypothesis has been that many students do not experience that they receive the necessary instruction and follow-up in order to feel secure and confident when it comes to academic writing, and that academic writing centres therefore potentially have an important role to play at higher education institutions in Norway.en_US
dc.identifier.citationDahl Hambro C, Tessem Strøm J, Skillingstad TL. Akademiske skrivesentres rolle i høyere utdanning – en kartlegging av behovet for opplæring i akademisk skriving blant studenter ved en høyere utdanningsinstitusjon i Norge. UNIPED. 2019;42(2):290-307en_US
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1728348
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2019-03-05
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/17045
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.journalUNIPED
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2019 The Author(s)en_US
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010en_US
dc.title.alternativeAcademic Writing Centres’ role in higher education: – a survey of the need for instruction in academic writing among students at a higher education institution in Norwayen_US
dc.titleAkademiske skrivesentres rolle i høyere utdanning – en kartlegging av behovet for opplæring i akademisk skriving blant studenter ved en høyere utdanningsinstitusjon i Norgeen_US
dc.type.versionpublishedVersionen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typeTidsskriftartikkelen_US
dc.typePeer revieweden_US


File(s) in this item

Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record