Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Vidje
dc.contributor.authorNikitenkova, Elena
dc.date.accessioned2009-01-15T09:29:45Z
dc.date.available2009-01-15T09:29:45Z
dc.date.issued2008-09-15
dc.description.abstractPrevalens av sesongrelatert affektiv lidelse (SAL) hos studenter i Tromsø (69 N), Nord-Norge og Ferrara(44 N), Italia var undersøkt ved hjelp av spørreskjema SPAQ. Prevalens av vinter SAL var funnet å være 7.5% i Norge og 2.7% i Italia. Ved modifisering av kriterier for SAL, var det påvist at forskjellen i forekomst av sommer SAL, høst SAL og høst/vinter SAL i de to landene ikke var statistisk sigifikant.Prevalens av vår SAL var høyere i Norge(4.0%) enn i Italia (0.5%)tross større mengden av dagslys i Norge, noe som ikke støtter hypotesen om at dagslysmengde/breddegrad er en hoved etiologisk årsak til SAL.GSS-poeng var høyere i Italia (9.48,SD4.01) enn i Norge(7.21,SD4.37), noe som tyder på at befolkning i Italia opplever årstidsrelaterte endringer i stemningsleie og atferd i større grad enn befolkning i Norge. SAL er et kompleks fenomen som antagelig reflekterer subjektiv opplevelse av klimaubehag.Prevalensen av SAL ble sannsynligvis overestimert ved bruk av SPAQ i forhold til DSM-IV kriterier i denne undersøkelsen.en
dc.format.extent3865790 bytes
dc.format.extent2067 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1723
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1476
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseID5.-årsoppgavenor
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.subjectKlinisk medisinske fagen
dc.subjectPsykiatrien
dc.subjectSesongrelatert Affektiv Lidelseen
dc.titleSesongrelaterte helseplager ved to breddegrader : samarbeidsprosjekt Norge-Italia.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record