Show simple item record

dc.contributor.advisorRøvik, Kjell-Arne
dc.contributor.authorPettersen, Carl-Erik
dc.contributor.authorBjerke, Fred Emil
dc.date.accessioned2009-02-02T12:07:39Z
dc.date.available2009-02-02T12:07:39Z
dc.date.issued2008-11
dc.description.abstractTema for oppgaven er hvordan organisasjonsendringen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i perioden mars 2007 til august 2008 kan forstås og aller helst forklares med utgangspunkt i tre organisasjonsteoretiske perspektiver: Et rasjonelt, et institusjonelt og et nyinstitusjonelt perspektiv. Oppgaven har tre problemstillinger knyttet til tre tidsmessig definerte faser i utviklings- og omstillingsarbeidet: En bakgrunnsfase der problemstillingen er hva som var bakgrunnen for at UNN igangsatte arbeidet med ny organisasjonsmodell (P1). En forløpsfase der problemstillingen er hvordan arbeidet med ny organisasjonsmodell har forløpt så langt, og hvordan prosessen har vært lagt opp (P2). Hertil kommer en tredje problemstilling (P3) knyttet til hvordan en kan se for seg mulige utfall med hensyn til resultater. Oppgaven bygger på en dokumentstudie av offentlig tilgjengelige dokumenter fra utviklings- og omstillingsarbeidet. Funnene fra dokumentstudien gjøres til gjenstand for analyse med utgangspunkt i operasjonaliserte forventninger utledet av de tre organisasjonsteoretiske perspektivene. Tilnærmingen til teoretisk fremskrivning av mulige utfall har vært å tegne tre mulige framtidsbilder. Disse har utgangspunkt i operasjonaliserte forventninger om mulige utfall fra de tre perspektivene sammenholdt med empiri fra dokumentstudien. Start- og sluttpunkt for teoretisk fremskrivning har vært henholdsvis august 2008 og desember 2009. Ut fra analysen av funnene fra dokumentstudien innfris samlet sett operasjonaliserte forventninger utledet fra et rasjonelt perspektiv (hierarkisk orientert variant) i betydelig grad. Det er også klare innslag av innfrielse av operasjonaliserte forventninger utledet fra et nyinstitusjonelt perspektiv, mens materialet i beskjeden grad innfrir operasjonaliserte forventninger utledet fra et institusjonelt perspektiv og forhandlingsvarianten av det rasjonelle perspektivet. Det konkluderes med at det er det rasjonelle og nyinstitusjonelle perspektivet som i størst utstrekning bidrar til å forklare organisasjonsendringen både i forhold til bakgrunn og forløp. I forhold til mulig utfall av organisasjonsendringen konkluderes det med at det endelige utfallet trolig ikke vil fremstå som predikert av ett enkelt fremtidsbilde. Det er heller grunn til å tro at det endelige utfallet vil være sammensatt av elementer fra dem alle. Avslutningsvis tematiseres det om det av studien av organisasjonsendringen i UNN fremkommer funn som man kan lære av i forhold til utviklings- og omstillingsarbeid i andre organisasjoner, og om det fremkommer funn som kan gi bidrag til betingelsene for å lykkes med planlagt endring som tilnærming.en
dc.format.extent899497 bytes
dc.format.extent2066 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/1752
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_1509
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2008 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6900nor
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteorien
dc.subjectOrganisasjonsendringen
dc.subjectDokumentstudieen
dc.subjectUniversitetssykehuset Nord-Norgeen
dc.subjectUNNen
dc.subjectLUOen
dc.subjectHelseforetaken
dc.subjectRasjonelt perspektiven
dc.subjectInstitusjonelt perspektiven
dc.subjectNyinstitusjonelt perspektiven
dc.subjectOperasjonaliserte forventningeren
dc.subjectOmstilling av sykehusen
dc.subjectKlinikkmodellenen
dc.subjectKlinikken
dc.titlePlanlagt, styrt og regissert : organisasjonsendringen ved UNN i perioden mars 2007 til august 2008 betraktet utfra et rasjonelt, institusjonelt og nyinsitusjonelt perspektiv : bakgrunn, forløp og teoretiske fremskrivninger av mulige utfallen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record